Прескочи към главното съдържание на страницата

Конгреси


Първа научна конференция „Генетика в клиничната практика“

Текст A
  • гр. Хисаря
    -
    Организатор:

    Фондация „Знанието дарява живот“

    https://bit.ly/3bcRXus

По инициатива на Фондация „Знанието дарява живот“ в периода 28-31 октомври 2021 г., в гр. Хисаря, ще се проведе Първа научна конференция „Генетика в клиничната практика“.
Целта на конференцията е популяризиране на най-новите научни открития в областта на клиничната генетика и геномика и приложението им в ежедневната практика на различните медицински специалности. Научния форум е фокусиран върху най-новите открития в етиологията и патогенезата на генетичните нарушения, най-новите разработки в генетичните тестове и скрининг, ролята на лабораторията в диагностиката на генетичните заболявания, лечението на генетичните заболявания при деца и възрастни.
Научната програма на „Генетика в клиничната практика“, включва пленарни лекции, научни сесии, диагностични дилеми, сателитни симпозиуми и училище по клинична генетика.
Конференцията е насочена към общопрактикуващи лекари, педиатри, специализанти и докторанти по генетика, специализанти и докторанти по педиатрия, студенти по медицина.


Очакваме във форума да вземат участие над 200 медицински специалисти.