МЕДИНФО е едно от първите медицински списания за лекари в България и вече 21 години е помощник в кариерата на много специалисти в страната. Позиционирано високо в съзнанието на лекарите, то е техен партньор през всичките години на своето присъствие на пазара. Гордеем се със сътрудничеството както с най-известните
специалисти във всяка област, така и с младите лекари, които припознават изданието като подходящ канал за публикуване на своята научна работа и възможност за израстване в професионалния си път и хабилитация.

Излиза 12 пъти в годината, като всеки брой има фокус върху три теми, а материалите, които се публикуват в изданието представят сериозна научна и медицинска
информация, от която черпят опит лекари в цялата страна. МЕДИНФО публикува научни постижения в различни области от медицинското лечение и новости, дискутирани по световните конгреси и симпозиуми.

Списанието е включено с идентификационен код (ISSN) в международната система за регистрация на периодичните издания.

Реферира се в базата данни “Българска медицинска литература”.

МЕДИНФО® е запазена марка на МЕДИНФО ЕООД