10 болести, които предпазват от други болести. Част I

Сподели:
ГОДИНА: / БРОЙ:

Генетичните разстройства се предават от поколение на поколение. Понякога само един родител предава дефектния ген, който създава носители на генетични заболявания. Някои носители на генетични заболявания са доказали обаче, че са по-устойчиви на определени вирусни или инфекциозни заболявания. Въпреки че почти всички генетични заболявания могат да бъдат много вредни, може да има и някои предимства в това човек да бъде носител или да има пълна изява на симптоми на генетично заболяване. По подобен начин инфекцията с някои патогени може понякога да предостави на пациентите резистентност към други заболявания за в бъдеще. Следните заболявания са доказали, че насърчават известна степен на съпротива срещу други заболявания. Някои от споменатите вируси продължават да бъдат нелечими и изучаването на факторите, които дават устойчивост на такива патогени, може да помогне на изследователите да разработят по-ефективни възможности за лечение. Тук ще прочетете за десет болести, които предотвратяват други болести.

  
1. Ниман-Пик и Ебола

Niemann-Pick е заболяване, при което холестеролът анормално се натрупва в лизозомите. Холестеролът се натрупва поради недостиг на специфичен протеин, наречен NPC1, който ще транспортира холестерола от лизозомите. Доказано е, че NPC1 протеинът е свързан с процеса на инфекция с Ебола. Вирусът на Ebola е документиран, че заразява трудно фибробластите при пациенти с болест на Niemann-Pick, докато много по-добре се развива във фибробласти, където има изобилие от NPC1. По същество вирусът Ebola не може ефективно да инфектира хората с болестта на Niemann-Pick, тъй като без наличието на NPC1 това става невъзможна задача.

 
2. Ниман-Пик и Марбург

Подобно на вируса Ebola, болестта на Niemann-Pick насърчава резистентността към Марбург. Марбург е филовиурус, подобно на Ебола, и има висока смъртност. Тя причинява хеморагии и синдром на тежък шок, най-вече фатален при хора и нечовекоподобни примати. Подобно на Ebola, пациентите с болест на Niemann-Pick се противопоставят на Марбург, като имат недостиг на NPC1, което позволява на филмовирусите да се възпроизвеждат и разпространяват. Тъй като тези вируси не могат да се разпространят, много по-лесно е пациентите с болест на Ниман-Пик да се борят с Марбург.

  
3. Вродено разстройство на гликолизирането 2b (CDG-IIb) и вирусни инфекции

За CDG-IIb е доказано, че може да предотврати заразяване с вируси като HIV, грип, херпес или хепатит С. Това изключително рядко заболяване причинява резистентност към вирусни инфекции чрез наличието на “дефектна манозил-олигозахаридна глюкозидаза (MOGS), която е началният ензим във фазата на обработка на N-свързаните олигозахариди”. Това в основата си означава, че гликопротеинният синтез не е в състояние да функционира правилно. Вирусите зависят от правилното клетъчно гликозилиране за възпроизвеждане и тъй като пациентите със CDG-llb нямат правилно гликозилиране, тези вируси не могат да бъдат поддържани. Проучванията показват, че хората със CDG-IIb отговарят нормално на неразпространяващи се вируси, но не отговарят на вирусни ваксини, зависими от жива гликозилация. MOGS инхибиторите също така предотвратяват репликацията на клетки, заразени с обвити вируси, което означава, че вирусите не могат да се разпространят.

  
4. Миастения и бяс

Съществува връзка между пациентите с миастения гравис и предпазването от бяс. Миастения гравис е мускулно заболяване, при което волево управляваните мускули се уморяват и отслабват. Това се дължи на неправилни връзки между нервната система и мускулната система. Бясът инфектира най-добре нервната система през скелетните мускули, вероятно защото бяс обикновено се предава чрез ухапване от животни. Тъй като причинителят на бяса обикновено се инжектира в мускулната система чрез ухапване, онези, които са засегнати от миастения гравис, са по-малко податливи на бяс, защото имат неправилни връзки между мускулите и нервите. Много е трудно за бяса да причини вреда на нервната система, когато не може да влезе в нея изначално. Въпреки че мускулите не са единствената точка на влизане на бяса в централната нервна система, те са важна входна точка за периферната нервна система. Това може да предотврати инфекцията или да я удължи, докато пациентът може да потърси медицинска помощ.

  
5. Фенилкетонурия и аборти от микотични инфекции

Според едно онлайн проучване лекарите отбелязват, че “жените, които са били носители на PKU (фенилкетонурия), са имали много по-нисък от средния риск от спонтанен аборт”. PKU е генетично заболяване, при което фенилаланинът се натрупва в тялото, което предизвиква проблеми и голямо количество протеин. Тялото спира производството на ензим, който разгражда това вещество, а натрупването може да бъде смъртоносно за пациента. Въпреки че PKU може да причини значителни здравословни проблеми, носителите имат предимство, когато става дума за предпазване от микотични аборти, загуба на бременност, дължаща се на гъбична инфекция. Това е много явно в Шотландия и Ирландия, защото атмосферата е основна среда за гъби, някои от които могат да причинят микотични аборти. Фенилаланинът, който причинява здравословните проблеми при пациентите с ПКК, се бори срещу главния токсин в повечето гъби, които причиняват спонтанни аборти. Тъй като носителите на PKU имат голямо количество фенилаланин, те могат по-добре да отстранят инфекциозните гъбички и да защитят бъдещото си потомство.

Фенилкетонурия и аборти от микотични инфекции
Етикетиболести
Сподели: