Политика на поверителност

Ние уважаваме вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка, бихме искали да споделим с Вас принципите, които формират нашата политика на поверителност.

МЕДИНФО ЕООД, УИН 131025814, гр. София, ул. Едисон 50, събира определена информация директно чрез сайта www.medinfo.bg или чрез Google Analytics. Този документ описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него.

Събиране на лична информация

Ние събираме лична информация, за да отговорим на вашите искания, които могат да включват предоставяне на достъп до онлайн списанието (само за регистрирани потребители – медицински кадри), създаване на личен профил, верифициране на вашата самоличност, предоставяне на достъп до определени функционалности на услугата, регистрация за нашия бюлетин или попълване на Заявление за абонамент.

Ние събираме следната лична информация от използващите услугата ползватели:

  • Директно чрез Уебсайта: име и фамилия, телефон, електронна поща, адрес за доставка, IBAN (при обработване на плащането в случай на плащане по банков път), ЕГН (при издаване на фактура на физическо лице).

  • Посредством Google Analytics – данни за трафика и поведението на ползвателите.

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на вашата лична информация.

Използвайки нашата услуга, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Употреба на вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни, за да ви предоставим възможност за достъп до Уебсайта, достъп до онлайн списанието и регистрация на личен профил, за да обработваме вашите заявки за абонамент или запитвания, за да ви изпращаме нашия редовен бюлетин и да ви предлагаме допълнителни услуги и събития, и като цяло, за да изпълним поетите пред вас ангажименти и да ви предоставим услугата, която очаквате. Вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат предоставяни на трети лица, когато това е необходимо с цел изпълнение на договора между вас и Мединфо ЕООД.

Ако не желаете вашите данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели, можете да се свържете се с нас на контактите, публикувани на www.medinfo.bg.

Ние бихме могли да използваме ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ.

Също така, необходима част от вашата информация може да бъде използвана за прилагане на нашите Общи условия и с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате.

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, можете да ни изпращате на имейл адресите за контакт, публикувани на www.medinfo.bg.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Ние няма да разкриваме вашите лично данни на трети страни. Ние можем да разкриваме вашата лична информация на трети страни само с вашето изрично съгласие.

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Достъп и корекция на лични данни

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, които съхраняваме. Съгласно Закона за защита на личните данни на Република България можете да изискате тези данни на електронeн адрес medinfo@medinfo.bg и ние ще Ви ги изпратим в рамките на 30 календарни дни. Ще бъде изискано доказване на самоличността Ви.

Вие имате правото да променяте или изтривате данните, които съхраняваме за Вас. Такива искания могат също да бъдат отправени към нас на електронен адрес medinfo@medinfo.bg и ние ще изпълним искането Ви и ще Ви уведомим в рамките на 30 календарни дни.

Ние ще запазим вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава закона. След това вашите данни ще бъдат изтрити.

Промени в декларацията за поверителност

Ако направим промени по отношение на това какви данни събираме и по какъв начин ги използваме, ще преразгледаме декларацията за поверителност на сайта така, че да посочва ясно тези промени.