Предизвикателства, пред които са изправени лекарите в днешно време

Сподели:
ГОДИНА: 2023 / БРОЙ: 9

Сега, повече от всякога, лекарите срещат затруднения в работния процес. Тези затруднения са свързани с множество рискови фактори на околната среда и начина на живот на пациентите като обездвижване и заседнал начин на живот, неправилно хранене и обезитет, които водят от своя страна до полиморбидност. Други значими рискови фактори за пациентите в днешно време са застаряване на населението, липса на сътрудничество от страна на пациента, както и множество нови технологии в работната сфера на лекарите. Медицинските специалисти трябва да лекуват популация от пациенти, все по-обременена с хронични заболявания, като координират грижите си чрез комуникация и професионално единодушие помежду си. Тези предизвикателства може да изглеждат плашещи, но те също така предоставят възможност за професионално развитие и задълбочаване в познанията чрез по-добро разбиране на болестните процеси и характеристики, подобряване на образованието и използване на технологии за постигане на лечебните цели и превенция на усложнения.

 

Грижи за хронично болни

Близо 25% от лекарите от първичната медицинска помощ в САЩ казват, че не са добре подготвени да се грижат за пациенти с множество хронични заболявания, според ново проучване в 10 нации от Commonwealth Fund, фондация, която насърчава високоефективна здравна система. Въпреки че имат по-младо население от много други развити страни, САЩ имат по-висок процент пациенти с множество хронични заболявания. Около половината от всички възрастни (117 млн. души) имат едно или повече хронични заболявания, които са отговорни за 7 от 10 смъртни случая всяка година. Лечението на пациенти с хронични заболявания представлява 86% от разходите за здравеопазване на държавата според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). В България 40% от населението страда от хронични заболявания, като жените са по-засегнати според проучване на Националния статистически институт. Сред хроничните заболявания влизат на първо място хипертония, ИБС, диабет, ревматологични заболявания и др. Пациентите, страдащи от такъв тип заболявания, изискват мултидисциплинарен подход за поддържане на оптимално здравословно състояние, за да водят един добър и удовлетворяващ живот. Този подход предизвиква лекарите да имат задълбочени познания в множество сфери на медицината, да питат, да търсят и да се интересуват от нови медикаменти, методи за лечение и профилактика на своите пациенти.

 

Управление на психичните заболявания
Същото американско проучване установява, че 84% от лекарите от първичната медицинска помощ в САЩ не са добре подготвени да лекуват пациенти със сериозни психични заболявания. Приблизително един на всеки 25 възрастни в САЩ (10 млн.) е преживял сериозно психично заболяване през дадена година, което значително е попречило или ограничило една или повече основни жизнени дейности, съобщава Националният институт за психично здраве. Това е сериозен проблем пред всички лекари, защото „психическото състояние на пациента има голямо влияние върху способността му да се бори с болестта“, пише д-р Ричард Робинсън на KevinMD.com. „Тревожността и депресията могат да направят пациентите по-уязвими към увреждащи стимули, така че идентифицирането им като основни симптоми може да доведе до по-добро разбиране на текущото състояние на пациента“.
В България се посочват 14% като дял на психично страдащите, които са диагностицирани. Психичните разстройства като хронични състояния са на второ място по заболяемост в Европа. Доказано е, че наличието на депресия съществено се отразява на процента на оцеляване на хора със ССЗ и онкологични заболявания.

 

Подобряване на комуникацията с пациентите и другите лекари

В САЩ само един от трима лекари от първичната медицинска помощ казва, че е бил уведомен, че пациент е бил прегледан в спешно отделение или изписан от болница, според проучването на Commonwealth Fund (сравнете това с Нидерландия, където 69% от лекарите съобщават, че винаги са били уведомявани при изписване). Липсата на координация и комуникация на грижите може не само да причини разочарование и объркване на пациентите, но също така може да доведе до повторно постъпване в болница, посочва Илен Макдоналд, редактор на FierceHealthcare.com. И поради Закона за достъпни гри­жи процентите на обратно приемане в болница ще станат по-важни за лекарите в бъдеще, тъй като то може да доведе до финансови санкции и пропуски в грижите. Стратегиите за подобряване на комуникацията включват използване на техниката за обратно обучение с пациентите и усърдно проследяване – което също е добър начин за избягване на съдебни дела за злоупотреби.

 

В крак с технологиите

Разходите за информационни технологии скочиха в лекарските практики през последните години и не се очаква да спаднат в бъдеще, съобщава Medical Economics. Повече от 80% от лекарите в САЩ сега използват EHR, според HealthcareIT News. Въпреки това придържането към ниски разходи за ИТ поддръжка е основна грижа за много лекари. Все повече и повече практики преминават към базирано на облак електронно здравеопазване, системи за таксуване и програми за обучение на пациенти, за да се избегнат предварителните разходи за нов софтуер и компютри.

 

Използване на технология за ангажиране на пациентите

Дигиталните здравни инструменти, които влияят върху ангажираността на пациентите, ще продължат да бъдат гореща тема през следващите години. В САЩ възприемането на преносими устройства се е увеличило с 60% през последната година и половината от пациентите, хоспитализирани през миналата година, са започнали да използват подобни устройства след престоя си в болницата, съобщава компанията за здравни данни Health Catalyst.

Лекарите трябва да разберат как различните популации и поколения пациенти използват технологията, независимо дали става въпрос за преносими устройства или онлайн обучение на пациенти, и също така да обмислят как да поддържат активното ангажиране на пациентите с технически инструменти, които могат да подобрят здравето им като часовници и телефони с тракери на здравните им показания.

Сподели: