Научен симпозиум „Клапни болести“

Форумът „Клапни болести“ ще бъде открит в 15.00 часа в петък, 24 ноември 2023. Събитието ще започне с преглед на последните допълнения в ръководните правила за клапни болести и ендокардит. Планирана е и съвместна сесия с Дружеството по Кардиохирургия, на която ще бъдат представени съвременните подходи при хирургичното лечение на клапните болести. Във втория ден един от акцентите е транскутанната имплантация на аортна клапна протеза, където се предвижда и излъчване на случай на живо. Отделна сесия е посветена на TEER, в която част от темите засягат селекцията на пациенти за процедурата и ролята на образната диагностика. Следващ панел обхваща болестите на митралната клапа и вниманието ще бъде насочено към диагностичните и терапевтичните подходи при митрална стеноза, митрален клапен пролапс, калциноза на митралния анулус. Планирана е и сесия с клинични случаи.

Студентите по медицина и специализантите са освободени от регистрационна такса.

 

 

 

Дата

24 - 25 ноември 2023
ИЗТЕКЛО

Часова зона

  • Timezone: America/New_York
  • Дата: 24 - 25 ноември 2023

ЛОКАЦИЯ

х-л „София Балкан Палас“, гр. София

ОРГАНИЗАТОР

Дружество на кардиолозите в България