Кардиоонкология

III Научнo-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“

Основни теми:

 • Кардиоонкология
 • Кардиопротекция
 • Онкофармакология
 • Антрациклини и други протувотуморни антибиотици
 • Лекарствени взаимодействия
 • Антиангиогенни лекарства
 • Съвременната имунотерапия на злокачествените заболявания
 • Растителни антинеопластични лекарства и други повлияващи митозата
 • Тирозинкиназни инхибитори
 • Магнитно-резонансана томография в диагностиката на кардиотоксичността
 • Аликилиращи лекарства и платинови комплекси
 • Кардиоонкология в ерата на COVID

Дата

13 - 15 януари 2023
ИЗТЕКЛО

Часова зона

 • Timezone: America/New_York
 • Дата: 15 януари 2023

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Страница на събитието

ЛОКАЦИЯ

виртуална

ОРГАНИЗАТОР

Фондация „Академия Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД