Прескочи към главното съдържание на страницата

Конгреси


Научна конференция „I-O 365“

Текст A
  • НДК, зала 6, гр. София
    -
    Организатор:

    Българското научно дружество по имуноонкология

    https://bit.ly/3vrUQRP

Основните теми на конференцията са: имунният цикъл на рака, участието на имунните клетки в противотуморното лечение, възникващите биомаркери в имунната онкология, настоящите стандарти и бъдещи насоки за имунотерапия на рака.
Последните индикации за имунотерапия при рак и обширни научни данни за имунологията и биологията на туморите изискват актуализиране в знанията както на учените, така и на лекарите.

Провеждането на конференцията ще бъде изцяло съобразено с правилата и процедурите за безопасност и превенция на COVID-19 към датата на провеждането й.
I-O 365“ ще се проведе в хибриден вариант.
Очаква се в събитието да вземат участие над 200 медицински специалисти.
Конференцията е насочена към онколози, радиотерапевти, клинични имунолози, патолози, вирусолози, интернисти, онколози, онкохематолози – специалисти и специализиращи лекари.