Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е първата болница в страната с одобрена от Министерството на здравеопазването програма за ранно диагностициране на рак на белия дроб

доц. Стойнова
ГОДИНА: / БРОЙ:

Ракът на белия дроб е водеща причина за смърт от злокачествени заболявания в света. Причината е късното диагностициране на заболяването. Цел на новата профилактична програма е да даде възможност за ранно откриване на аномалии и съответно възможност за по-ранно започване на лечение, удължаване на преживяемостта и качеството на живот сред определените рискови групи.

Единственият подходящ метод за ранно диагностициране на рака на белия дроб е компютърната томография, към която трябва да има разработен специализиран нискодозов клиничен протокол. Новата програма за рак на бял дроб в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е единствената одобрена от Министерство на здравеопазването в България. В нея се определя начинът, по който се одобряват, изследват и проследяват пациентите по процедурата. Тя дава възможност за намаляване на риска за пациента с до 90% в сравнение с националните референтни стойности.

“Малко хора си дават сметка, че около 40% от раковите заболявания могат да бъдат предотвратени чрез мерки за превенция и ранно откриване. Това е и една от основните цели, залегнали в Европейския план за борба с рака, която, надявам се, ще реализираме успешно на територията на България като част от Националния противораков план”, коментира проф. д-р Асен Дудов, началник Клиника по Медицинска онкология в УМБАЛ Младост.

 

 „Когато говорим за съвременен метод за скрининг на рак на бял дроб, то прилаганата нова програма е най-съвременният и подходящ метод, които би могъл да се прилага и като част от национална скринингова програма“, добави проф. Асен Дудов.

 

Изследването се препоръчва при хора, които нямат оплаквания, но са с висок риск за развитие на карцином на белите дробове. Те следва да отговарят на определени условия: да са сериозни пушачи на възраст между 55 и 80 г., които пушат в момента или са се отказали през последните 15 години. Сериозни пушачи са тези, които пушат по една кутия на ден в продължение на 30 години или съответно 15 години са пушили по 2 кутии дневно. В риск се водят и хората, които имат в семейството си близки с рак на бял дроб.

 

Със стартирането на новата програма, се надяваме да се подобри преживяемостта, поради откриването на болестта в по-ранен стадий“, коментира доц. д-р Веселка Стойнова, завеждащ Клиниката по Образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.

Важно условие за успешното прилагане на програмата в клиничната ни практика е наличието на обучен персонал и подходяща апаратура, с които Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост разполага”, обясни Илия Дяков, главен медицински физик на болницата.

Близо две години бяха нужни на екипа на Клиниката по образна диагностика да разработи нискодозов клиничен протокол, който да носи достатъчна диагностична информация, за да може да се определи състоянието на пациента и последващата точна терапия“, допълни Илия Дяков.

Сподели: