ВМА обявява прием на парамедици

410
Парамедици ВМА
ГОДИНА: / БРОЙ:

Военномедицинска академия (ВМА) обявява прием на кандидати за обучение по професия „Парамедик”, специалност: „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”.

10 души ще имат възможност да се обучават във втория випуск парамедици, които ще бъдат подготвени от екипите на ВМА. Обучението се провежда в дневна форма, като е разделено в два учебни срока за периода 03.04 – 10.10.2023 г.

Таксата за обучение е 650 лева за учебен срок.

Документи за кандидатстване могат да се подават от 01-23.03.2023 г. включително.

Кандидатите трябва да имат навършени 16 години и завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

Необходими документи:

  • Заявление за кандидатстване (предоставя се от ВМА).
  • Ксерокопие на диплома за завършено средно образование или служебна бележка, издадена от съответното училище, удостоверяваща, че кандидатът е придобил право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.
  • Ксерокопие на лична карта.
  • Ксерокопие на свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория „В”.
  • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар със заключение, че обучението по професията „Парамедик” не е противопоказно за кандидата.
  • Служебна бележка, издадена от психодиспансер по местоживеене на кандидата.
  • Актуална цветна снимка (3 броя), паспортен формат: 3.5 см на 4.5 см.
  • Договор за обучение (предоставя се от ВМА).
  • Писмено съгласие за обработка на лични данни (предоставя се от ВМА).

Подробности за обучението по професия „Парамедик” можете да получите от специалистите от Центъра за професионално обучение на ВМА: 02/92 25 865, e-mail: sashogeorgiev@vma.bg – Сашо Георгиев; 02/92 25 106, e-mail: yakova@vma.bg – Мариета Якова.

Сподели: