Връзка между дивертикуларната болест и тумори извън СЧТ

ГОДИНА: / БРОЙ:

Американско изследване „ESPRESSO“ проследява риска от развитие на онкологично заболяване сред 75 000 пациенти с диагноза дивертикуларна болест. Дивертикуларното заболяване може да се прояви със стомашно-чревно кървене, както и с дивертикулит – треска, гадене и коремна болка. Предишни изследвания са фокусирани върху развитието на колоректален карцином, докато този път центърът на проучването е развитието на тумор в други органи и системи. Учените откриват 33% повишен риск от тумор при шведски пациенти с дивертикуларна болест. „Това е първото общонационално кохортно проучване, което демонстрира, че дивертикуларната болест е свързана с повишен, дългосрочен риск от рак извън ГИТ“, казва първият автор Wenjie Ma от Масачузетската обща болница. “Дивертикуларната болест е свързана с повишен риск от специфични видове рак, на белите дробове и черния дроб. Имайки предвид високото разпространение на дивертикуларното заболяване, нашите резултати подчертават необходимостта от информираност за рака, не само за колоректалния, при пациенти с дивертикуларно заболяване”. Старшият автор Йонас Ф. Лудвигсон добавя: „Има много изследвания върху екстраинтестинални тумори при други заболявания на червата като възпалителното заболяване на червата (IBD) и цьолиакия, но по-малко се знае за дивертикуларната болест“. Изследователите се надяват техните проучвания да се продължат от колеги в насока патогенеза, лежаща в основата на връзката между дивертикуларната болест и онкогенезата.

Сподели: