Детски уролог от Болница ВИТА завърши престижно обучение по лапароскопска хирургия

ГОДИНА: / БРОЙ:

Третият български лекар, който завършва курс по лапароскопия в детската урология, организиран от IRCAD – Франция, е д-р Симеон Андреев, детски уролог от Отделението по урология на Болница ВИТА.

IRCAD е водещ световен институт за обучение и изследвания в областта на минимално инвазивната хирургия. Курсът е част от календара със събития на Европейската асоциация по детска урология „Videosurgery in Pediatric Urology“. 

Обучението включва теоритична и практическа част в експериментална лаборатория, като фокусът е върху предимствата на трансперитонеалния подход, различните видове нефректомия, гонадална хирургия, комплексни операции на пикочния мехур и др.

Курсът е изключително полезен, тъй като покрива широк спектър от хирургични процедури в детската урология и дава възможност за подобряване на уменията в лапароскопската хирургия чрез практикуване върху жива тъкан под ръководството на експерти.

В България има само два специализирани сектори по детска урология, като единият от тях е в Болница ВИТА.


Сподели: