Доц. д-р Радосвет Горнев от Болница ВИТА – лектор на световен форум на светила в хирургията

ГОДИНА: / БРОЙ:

Quality of care & Quality Indicators in Colorectal Cancer (Качество на медицинската грижа при колоректален рак) беше темата на лекцията, която доц. д-р Радосвет Горнев, завеждащ отделение Обща, коремна и лапароскопска хирургия на Болница ВИТА, изнесе на престижния международен форум GLOBAL SURGEONS SUMMIT-EUROPE CHAPTER във Франкфурт, Германия – глобална среща на върха на водещи хирурзи от Европа.

Фокус на лекциите бяха бариатричната хирургия, оперативното лечение на херния, колоректалната хирургия и др. 

Поканата към доц. Горнев да се присъедини към форума в качеството на лектор е още едно световно признание за неговия принос към развитие на хирургията.

Доц. д-р Радосвет Горнев е специалист хирург с дългогодишен професионален опит в общата и коремна хирургия, в т.ч.  хирургия на черен дроб и балиарна система, включително чернодробни трансплантации; панкреатична хирургия; колоректална хирургия; хирургия на млечна жлеза при карцином на гърдата.  


Сподели: