Конкурс за есе за студенти по медицина

ГОДИНА: / БРОЙ:

Центърът за защита правата в здравеопазването и Фондация „Жени и Александър Дърводелски“ обявяват конкурс, насочен към студентите по медицина. Желаещите са поканени да кандидатстват с есе на тема „Може ли изкуственият интелект да остави без работа лекарите?“.

Право на участие има всеки студент по медицина, който е български гражданин и подаде следните документи до 17.00 часа на 17.05.2024 г:

1. Попълнена информационна карта за конкурса;
2. Удостоверение, че е записан за втори семестър на учебната 2023-2024 година;
3. Автобиография във формат Europass; 
4. Есе, изпратено като файл във формат PDF, не повече от 5000 знака.

Всички документи се изпращат по електронната поща на електронния адрес на ЦЗПЗ – office@czpz.org. Целият регламент и формулярите може да видите на https://www.czpz.org/konkurs

Специална комисия ще оценява есетата, като наградените ще бъдат обявени на официална церемония на 2 юни. Класираните на първите 5 места ще получат парична награда в размер на 1000 лева, а за всички участници ще има специални грамоти.


Сподели: