Конкурс за студенти по медицина за 4-седмичен стаж в Япония

154
ГОДИНА: / БРОЙ:

Медицински университет – София обявява конкурс за двама студенти по медицина, 4-ти курс, за осъществяване на 4-седмичен стаж в Медицински университет Хього, Япония, през периода февруари – март 2025 г. ( в 5-ти курс на обучението им) при следните условия: Студентите ще бъдат настанени в стаи за гости, в близост до болницата на университета с безплатен Wi Fi достъп, ваучери за храна в студентски ресторант за целия период на престой. Пътните разходи не се покриват от приемащата страна. 

Кандидатите трябва да посочат три от следните специалности за стажа, като ще бъдат разпределени в зависимост от свободните места в болницата в Хього: 

Вътрешни болести, Гастроентерология, Педиатрия, Ендокринология, Акушерство и гинекология, Анестезиологияттт, Интензивно лечение, Спешна помощ. 

Желаещите трябва да изпратят на int@mu-sofia.bg, с краен срок 15.03.2024 г., следните документи:

1. Мотивационно писмо на английски език.
2. Препоръка от Декана на Медицински факултет, на английски език.  
3. Уверение, че са записани за настоящата академична година.
4. Академична справка с успех минимум Мн. добър 4.50, на английски език. 
5. CV на английски език.
6. Сертификат за владеене на английски език.

Кандидатите, отговарящи на изискванията, ще бъдат информирани допълнително за дата, час и място на събеседването в края на месец март 2024 г.  

За повече информация – ел. поща int@mu-sofia.bg и тел. 02/915 21 38 


ЕтикетиМУ-София
Сподели: