Корелация между астма, екзема и остеоартрит

268
ГОДИНА: / БРОЙ:

Учените от Stanford Medicine и техните колеги са открили, че наличието на астма или екзема увеличава вероятността от развитие на остеоартрит – сигнал, че може да има алергичен път, който да бъде таргетиран със съществуващите лекарства. Авторите установяват, че ако пациент има астма или екзема, има 58% повишен риск от развитие на остеоартрит за около 10 години. Ако имат и астма, и екзема, рискът нараства до 115%. За да видят ефекта от друго белодробно заболяване, което не е медиирано от алергени, изследователите сравняват хроничната обструктивна белодробна болест с астма. Те откриват, че пациентите с астма имат 83% повишен риск от развитие на остеоартрит в сравнение с пациентите с ХОББ. Те заключават, че белодробното заболяване без алергичен отговор не предразполага към остеоартрит, което отново предполага, че активирането на алергичните пътища е критичният фактор. Според Бейкър съществуващите лекарства за контрол на астмата могат да бъдат кандидати за лечение на остеоартрит. Тези лекарства инхибират мастоцитите и алергичните цитокини (странични продукти на мастоцитите, които причиняват възпаление). „Сега имаме солидна основа за изучаване, за да видим дали насочването към пътища като инхибиране на мастоцитите или алергични цитокини може действително да намали развитието и/или прогресията на остеоартрит“, каза Бейкър.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...