МЗ набира кандидати за обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“

медицинска помощ
ГОДИНА: / БРОЙ:

Министерството на здравеопазването набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“. Лекарите и медицинските сестри, преминали обучението, ще бъдат включени в дежурства в базите на летище „Враждебна“ – София и летище „Долна Митрополия“ – гр. Долна Митрополия.

Обученията ще се извършват в Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия – гр. София.

Изисквания към кандидатите:

  • Лекари с придобита специалност „Анестезиология и реанимация“ или „Анестезиология и интензивно лечение“.
  • Лекари с придобита специалност „Спешна медицина“ и стаж по специалността минимум 5 години.
  • Лекари – специализанти IV курс по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
  • Медицински сестри – с опит минимум 3 години в структура по реанимация и интензивно лечение.

Задължително условие за провеждане на обучението е владеенето на английски език. 

Кандидатите следва да представят:

  • Копие на документ за придобита специалност;
  • За специализантите – документ, удостоверяващ, че кандидатът е специализант по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
  • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит /ако е приложимо/;
  • Копие на документ, удостоверяващ ниво на владеене на английски език;
  • Професионална автобиография.

Подаване на документи
Документи се приемат от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа до 21.04.2023 г., включително, в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5) или на електронна поща: bbotev@mh.government.bg

Одобрените по документи кандидати ще преминат медицински преглед и тест за физическа годност в Катедрата по авиационна медицина на Военномедицинска академия. След одобрение ще могат да се включат в обучителния курс за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. Продължителността на обученията ще бъде 15 дни, като се очаква същите да започнат в началото на месец май.

Сподели: