Научен форум даде нова посока в дерматоалергологията

276
ГОДИНА: / БРОЙ:

Прие се първият „Специализиран стандарт“ за медицински грижи при пациенти с атопичен дерматит и нов Консенсус за контактен дерматит.

14-та Конференция по дерматоалергология „Ин и Ян в дерматологията“ се състоя от 9 до 11 юни 2023 г. в Поморие, организирано от Българско дерматологично дружество. Форумът събра над петдесет водещи специалисти в тази област и още стотина млади дерматолози, той бе посветен на приоритетите в дерматоалергологията: диагностика и лечение на атопичен дерматит, контактен дерматит, екзема на ръцете, уртикария и др. Чуждестранен гост-лектор бе проф. д-р Свен Малта Джон от Германия, който е световно признат експерт по професионални заболявания в химическата и тежката индустрия. Голям интерес предизвика неговата лекция „Профилактика на професионалния алергичен контактен дерматит“.

Фокус на конференцията бяха алергията към козметични средства, контактната алергия, новите хоризонти, които се откриха в терапията на атопичен дерматит. Голяма част от програмата беше посветена на новите лекарствени средства за атопичен дерматит – янус-киназните инхибитори (JAK Инхибитори), тъй като се очаква до броени дни първа терапия от класа на JAK инхибиторите да бъде реимбурсирана и у нас.

Акцент на конференцията беше приемането на специализиран Стандарт за медицински грижи при пациенти с атопичен дерматит, който е осъвременен с информация за новите възможности за лечение на атопичен дерматит. „Стандартът е създаден, за да улесни лекарите. Той дава синтезирана информация, има приложени таблици и скали за оценяване тежестта на заболяването. Стандартът дава възможност на лекарите да направят бърза справка и да посочат най-правилният избор на лечение съобразно препоръките на европейската и на българската алергодерматология. Освен това може да се видят показанията и противопоказанията на всяко лечение“ – обясни доц. Жана Казанджиева, председател на секцията по дерматоалергология към Българското дерматологично дружество

На Конференцията бе проведено обучение за скалите, по които се изчислява тежестта на атопичния дерматит, за методите на диагностика на лекарствените алергии, за диагностиката на контактния дерматит, за това какви козметични препарати (емолиенти) специалистът трябва да препоръча на пациентите си с атопичен дерматит.

Специализираният Kонсенсус (гайдлайн) за контактния дерматит осъвремени стария Консенсус, който беше приет преди десет години, с много новости в диагностиката и лечението на това заболяване.

Проведоха се и курсове за млади дерматолози по дерматоалергологично тестуване и по приложението на новите лекарствени форми за атопичен дерматит.

Висока оценка на XIV Конференция по дерматоалергология в Поморие даде доц. д-р Гриша Матеев: „Това беше много успешна конференция. На нея бяха отчетени кампаниите за алергологично тестуване, които се провеждат всяка година в университетските болници в София, Пловдив, Плевен, Варна, Стара Загора, както и в други градове на страната. Колегите не регистрираха промяна в основните алергени в сравнение с миналите години. На първо място е алергията към никел. След това алергените варират по честота, но тава са предимно вещества, които се използват в битовата химия, в козметиката и др. Освен научна конференция форумът беше също обучение на млади дерматолози и контакт между поколенията. Приехме и Специализиран стандарт, но не общият Стандарт за диагностика и терапии на съществуващите над 4000 диагнози в дерматологията, който вече шеста година отлежава в Министерство на здравеопазването. Новоприетият Специализиран стандарт е за една специфична област – диагностика и терапия при пациенти с атопичен дерматит. Новостите са значими. В областта на атопичния дерматит навлизат мощни средства за лечение – янус-киназните инхибитори. Два от тях са налични в България, като единият вече има разрешение за употреба. Единственото, което ни спира, е че Здравната каса още не е приела критериите за това кои пациенти са показани за такава терапия, въпреки че сме ги изготвили още преди 4 месеца и сме ги подали в НЗОК.“

Всички участници на конференцията подкрепиха информационната кампания за атопичен дерматит „Отново в кожата си“ с обща снимка и последваща дискусия, посветена на живота и новостите в лечението на това сериозно дерматологично заболяване.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...