Пловдивски зимни ендокринни дни: Инсулиновата резистентност не е болест и няма „магическо хапче“

132
ГОДИНА: / БРОЙ:

Инсулиновата резистентност като метаболитно състояние бе темата на тазгодишното пето издание на Пловдивски зимни ендокринни дни, която събра водещи ендокринолози, андролози, физиолози, патофизиолози и специалисти по обмяната на веществата за споделяне на най-новите научни данни и клиничен практически опит.

Форумът се проведе на 24.02.2024 г. (събота) в Аудиторията на Учебен корпус 1 на МУ-Пловдив. Събитието бе в хибриден формат (присъствено и он-лайн) с над 100 участника.

Организирани под егидата на МУ-Пловдив, петите ендокринни дни бяха под ръководството и модерацията на ръководителя на Катедрата и Клиниката по ендокринология проф. д-р Мария Орбецова, дм и се превърнаха в интересно академично обучително събитие с надграждаща образователна цел.

От името на ректора – проф. д-р Ангел Учиков, и на академичното ръководство на МУ-Пловдив откриващо приветствие към участниците поднесе заместник-ректорът по проектна дейност – проф. д-р Николета Трайкова, дм, която поздрави участниците за научното им вдъхновение и енергия, както и за избора на особено актуалната тема „Инсулинова резистентност“ и представянето на последните научни и клинични резултати за съвременното разбиране на това социалнозначимо метаболитно нарушение.


В своята откриваща лекция водещият ендокринолог проф. Орбецова – въведе аудиторията в мултидисциплинарната проблематика на инсулиновата резистентност. Тя се спря върху многото аспекти за разбирането и овладяването на това метаболитно нарушение като представи най-новите данни за същността, патофизиологичните и биохимични механизми на секреция и действие на инсулина за усвояването на глюкозата в трите таргетни органа (черен дроб, скелетна мускулатура и мастна тъкан), както и редица индекси за измерване степента на резистентност. Специалистът детайлно проследи причините за инсулиновата резистентност вследствие на затлъстяване и прекомерно хранене или т. нар. хранителен стрес, както и при диабет тип.

В основата на повлияването и регулирането на инсулиновата резистентност е храненето и двигателната активност. В лекционната част на събитието участваха академични
преподаватели и клиницисти от Катедрата по ендокринология на МФ, които представиха оригинални и актуални данни по темата за инсулиновата резистентност и асоциираните с нея последващи патофизиологични процеси и метаболитни аномалии, свързани с редица от най-честите здравословни проблеми. Инсулиновата резистентност е в основата на социалнозначимите заболявания на нашето съвремие – болести на сърцето и сърдечносъдовата система, затлъстяване, диабет тип 2, неврологични и психични инциденти, депресии, нефрологични и хепатологични нарушения, гинекологични аномалии, фертилитет, дори рак и Алцхаймер.


Особено място бе отделено на лекциите за репродуктивните проблеми при мъже и жени, вследствие на инсулинова резистентност, представени обзорно от доц. М. Митков, д-р Д. Колева Тютюнджиева и д-р М. Илиева. Д-р Н. Ботушанов представи в детайли липидните нарушения при системна инсулинова резистентност, а д-р П. Няголова дефинира вродените и придобитите синдроми на тежката инсулинова резистентност.


Доц. д-р Катя Тодорова – гост-лектор от катедра “Кардиология, пулмология, ендокринология” на МУ-Плевен засегна ендокринните нарушения при бременност и развитието на физиологична и патофизиологична инсулинова щ резистентност. Бяха разгледани причините за метаболитната дисфункция, адипоцитната дисфункция, генерализираната инсулинова резистентност, както и концепцията за метаболитно програмиране. Специалистът акцентира на ролята на прецизното проследяване за овладяването на влошена патологична инсулинова резистентност в този период. Специален гост-лектор на събитието бе изтъкнатият специалист проф. Маурицио Нордио от Университет „Ла Сапиенца“ и Швейцарскоиталиански университет – Рим, който е един от първите изследователи на мелатонина. Той представи ключовото значение на метаболитния баланс като лабиринт и сложен метаболитен комплекс. Международно признатият учен представи съвсем наскоро публикувани международни проучвания за затлъстяването, зависимостта от захар, преддиабета. Професор Нордио разгледа инсулиновата резистентост не като болест, а като променящо се състояние в светлината на последните изследвания върху микробиома и микробиом-зависимите механизми и ефекта на терапията с някои натурални съставки. „Инсулиновата резистентност не е болест и няма магическо хапче“ – каза в отговор на многобройните въпроси италианският специалист и допълни, че трябва и пациентът и лекарят да свършат всеки своята работа – за правилна диета, полезна храна и повече движение. „Отговорността, как избира да живее е на пациента, лекарят трябва да го насочи към правилния избор, но не може да го направи вместо него“ – обобщи професор Нордио.


След активната дискусия по зададените въпроси от залата и от онлайн включилите се, равносметката и през тази година е, че Пловдивските зимни ендокринни дни се налагат като особено ценен и с много добавена научна и познавателна стойност конферентен форум в МУ–Пловдив. Организатори и участници изразиха увереността и очакването си за следващото шесто издание, в което ще продължат темата за инсулиновата резистентност, но от ракурса на имунната система и канцерогенния риск.


 

Сподели: