Полови различия при захарен диабет тип 2

207
ГОДИНА: / БРОЙ:

В скорошен преглед, публикуван в списание Diabetologia, изследователи в Австрия разглеждат пола като рисков фактор за ЗД тип 2 и съответните различия в диагнозата и терапията на заболяването спрямо него. Докато проучванията показват, че жените в пременопауза имат по-ниска кръвна захар на гладно поради по-висока инсулинова чувствителност и секреция, с менопаузата параметри като хемоглобин A1c, липопротеинов холестерол с ниска плътност и кръвно налягане се повишават заедно с промени в разпределението на телесните мазнини, което води до нарушен глюкозен толеранс. Мъжете са склонни да развиват диабет тип 2 при по-ниски нива на индекс на телесна маса (ИТМ) и в по-млада възраст. Един от факторите, които значително допринасят за промяната в чувствителността към диабет въз основа на пола, са половите хормони. Смята се, че естрогенът има протективен ефект. Тестостеронът играе двупосочна роля в модулирането на глюкозната хомеостаза при мъжете. Той повишава стимулираната от глюкозата секреция на инсулин и поддържа здравето на бета клетките в панкреаса, но ниските нива на тестостерон, заедно с високите нива на глобулин, свързващ половите хормони, също повишават риска от смъртност при мъже, пациенти с диабет тип 2. Предиабетът също се различава при мъжете и жените, като жените постоянно показват нарушен глюкозен толеранс, а мъжете се диагностицират по-често от жените с нарушена глюкоза на гладно. Гестационният диабет е един от най-важните рискови фактори за прогресирането на диабет тип 2.

 

 

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...