Ракът на маточната шийка е не по-малко важна тема, на която трябва да се обърне нужното внимание

ГОДИНА: / БРОЙ:

Д-р Крумов, каква е честотата на това заболяване и има ли възраст, която е по-засегната?

Ракът на маточната шийка е определян като рак на младите, защото заема второ място по честота сред жените на възраст между 15 и 44 години. Нарастването на заболеваемостта е най-изразено в две от възрастовите групи – при жени на възраст от 30-39 г. и 40-49 г. За разлика от тях темповете на нарастване на заболеваемостта при жени над 60 години и при 20-29-годишните са сравнително ниски.

Според Националния раков регистър около 65% от диагностицираните пациентки са в I и II клиничен стадии, 30% са в III и IV стадии и изключително малко са с СIS (carcinoma in situ) и CIN (интраепителна неоплазия).Това е още една негативна тенденция в епидемиологията на заболяването в България.

Колко често трябва да се правят рутинни прегледи и винаги ли може да се хване ранен стадии на заболяването при един нормален гинекологичен преглед?

Доказано е, че този тип рак има сравнително бавно развитие. Този факт спомага за ранната му диагностика и адекватно лечение. Цитологично изследване под формата на PAP- тест или течно- базирана цитонамазка, комбинирани задължително с колпоскопия са златен стандарт за вторична профилактика. Комбинацията от тях позволява на акушер-гинекологът да определи шийката като здрава. При липса на повод за по- активно наблюдение, такъв скрининг се прави на 12-18 месеца. ДНК- типизацията на HPV е препоръчително да се включва в скрининга през около 2-3 години. Ако резултатът от тестът е отрицателен, то Вие имате много нисък риск за развитие на карцином в следващите 5-10 години.

Има ли превенция и колко важна е тя?

Първичната профилактика или ваксинацията е основен пункт в превенцията на тази патология. В световен мащаб, тя се прави при момчета и момичета, които още не са започнали половия си живот на възраст между 9-13 години. Доказано е, че ваксинацията намалява заболеваемостта с около 70%. Вторичната такава, както обясних включва изработване на скрининг, включващ цитологично изследване, колпоскопия и преценка за ДНК- типизация. Като КОЛПОСКОПИЯТА е задължителното допълнение към него, защото цитонамазката е изследване с около 50% специфичност.

Доказани рискови фактори са ранно начало на полов живот, честа смяна на партньори, наднормено тегло, тютюнопушене.

Има ли симптоми, които могат да ни кажат, че имаме проблем?

Предраковите изменения и ранните стадии на рака на маточната шийка обикновено са безсимптомни. Такива се появяват в по-напредналите случаи, когато шансовете за успешно лечение са по- малки. Първи проявления най- често са кървенето извън цикъл, посткоиталното кървене(кървене след полов акт) или такова по време на гинекологичен преглед; като добавка може да има болки в таза, диспареуния (болезненост при полов акт), загуба на тегло.

При фамилна обремененост трябва ли да зачестим срещите с гинеколог?

През осемдесетте години на 20 век немският професор Харалд Цур Хаузен открива HPV (човешки папиломен вирус) в предраковите лезии на маточната шийка, като се описва активна транскрипция на вируса в раковите клетки. С тези открития се отхвърлят версиите за фамилна обремененост при рака на маточната шийка. Това му революционно откритие го удостоява с Нобелова награда за медицина през 2008 г.

Какви са първите стъпки след поставянето на такава диагноза?

Диагнозата за рак на маточната шийка се поставя чрез хистологично изследване (Прицелна биопсия или цервикално абразио), добрата медицинска практика изисква това да стане под колпоскопски контрол и в амбулаторни условия. След поставяне на диагноза и определена хистологична верификация на тумора, следващата стъпка на лекаря е да определи стадия на болестта. На първо място това става, чрез гинекологичен преглед, определяйки големината на шийката и ангажираността на прилежащите й елементи към процеса. Назначава се образно изследване, като се препоръчва това да е компютърна томография на корем и малък таз с контраст, както и туморен маркер SCC (сквамоцелуларен карциномен антиген).

Поставянето на точния стадий на болестта определя подхода в лечението й.

Какви са начините за лекуване и различните стадии?

Преканцерозите на маточната шийка се третират успешно в амбулаторни условия чрез различни деструктивни техники. Използват се аблативни техники, LLETZ (Lesion Only Resection); LLETZ-конизации; лезиите могат да бъдат коригирани и чрез лазерна техника. Добрата медицинска практика изисква всички тези процедури да се извършват под колпоскопски контрол.

Веднъж достигнал до стадий на инвазивен карцином, процесът започва своето локално развитие и разпространение в съседни структури или далечни такива по лимфогенен механизъм и по-рядко по кръвен.

Лечението в ранните стадий на заболяването е чрез първична хирургия и последваща адювантна терапия. В напредналите стадии се започва с предоперативна лъче- химиотерапия и на втори етап е хирургичното лечение.

При адекватно проведено лечение прогнозата при рака на маточната шийка е сравнително добра, като общата 5-годишна преживяемост според различните автори е в границите от 46 до 81%, като варира от 100% при CIS, 80-96% при I-ви ст., 60-75% при II-ри ст., 30-40% в III-ти ст. и в 0-15% при IV-ти стадий.

Лечение на рецидивите и метастатичните случаи

Локалните рецидиви се третират чрез перкутанна лъчетерапия. Тазовите такива след могат да се лекуват хирургично през екстирпация на рецидив до тазова екзентерация.

Какви са Вашите съвети към дамите?

В национален мащаб върви изготвянето на национален антираков план, който да урегулира ваксинацията и скрининга за превенция на раковите заболявания от гинекологичен произход. Работещите програми в западна Европа и САЩ показват висок процент спадане на случаите на карцином на вулва, влагалище и маточната шийка.

Ние във ВИТА съветваме пациентките да не пропускат скрининговото изследване на маточната шийка, като освен цитологично изследване, да искат от своя акушер-гинеколог и колпоскопско такова, за да са спокойни и сигурни за здравето на своята шийка.

Сподели: