Ранно откриване на рак на панкреаса чрез копрокултура

Копрокултура
ГОДИНА: / БРОЙ:

Нов анализ установи възможна роля на фекалната микробиота в откриването на рак на панкреаса. За да проучи начините, по които тези микроорганизми могат да бъдат полезни за потенциално ранно откриване на рак, изследователски екип, ръководен от д- р Нурия Малатс от Испания, проведе проспективно проучване на проби от изпражнения и слюнка от пациенти, лекувани в две болници в Испания между 2016 и 2019 г. Пациентите са над 18-годишни и наскоро диагностицирани с дуктален аденокарцином на панкреаса (PDAC), без предхождащи хроничен панкреатит или лечение. Изследователите откриват генетичен подпис на 27 микроби в изпражненията , предимно бактерии, уникални за случаите на рак на панкреаса. Те предполагат, че този генетичен подпис може да бъде от съществено значение за ранното откриване на PDAC. Точността се подобрява до 94%, когато тестът е допълнен със серумно ниво на CA 19-9 , единственият одобрен от FDA , ниско специфичен PDAC-диагностичен биомаркер. Изследователите признават, че е необходимо допълнително валидиране в клинични изпитвания, за да се определи дали подписът може да се използва при скрининг и ранна диагностика на рак на панкреаса.

Понастоящем програмите за скрининг са насочени към семейства, предразположени към на рак на панкреаса, които съставляват само 10% от тежестта на заболяването. Включването в тези програми за скрининг на изпражненията за идентифициране на микробен подпис може да помогне за откриване на останалата част от населението в риск”. Изследователските екипи работя върху бърз, неинвазивен и рентабилен комплект за тестване на изпражнения за диагностика на рак на панкреаса, въз основа на новооткрития генен подпис.

Сподели: