УМБАЛ “Свети Иван Рилски” организира медицинска симулация на бронхоскопско изследване за студенти

192
УМБАЛ "Св. Иван Рилски"
ГОДИНА: / БРОЙ:

На 26 май, медицинска симулация на бронхоскопско изследване за студенти, организира Бронхологичното отделение на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Симулацията ще бъде под формата на курс „Първи стъпки в бронхологията“ с теоретично и практическо обучение за основните бронхоскопски техники. Обучението ще протече чрез интерактивни лекции и симулационни обучителни сесии (08.30-10.30 ч., бул. “Акад. Ив. Ев. Гешов” 19 – входът е откъм ул. Хан Пресиян).

Студенти от Асоциацията на студентите по медицина в България ще могат да наблюдават бронхоскопия на живо на реален клиничен случай и да тренират собствените си практически умения на манекен за медицинска симулация.

Проф. д-р Димитър Костадинов, ръководител на отделението и доц. д-р Николай Янев ще споделят своите знания и умения, в следствие на което студентите ще бъдат запознати с:

  • Оборудването за провеждане на бронхоскопия (флексибилна и ригидна).
  • Показания и противопоказания за провеждане на бронхоскопско изследване.
  • Анестезия, седация, толерантност и странични ефекти.
  • Анатомични находки: горни и долни дихателни пътища.
  • Провеждане на диагностични и терапевтични ендоскопски процедури.

 

Бронхологичното отделение в УМБАЛ “Св. Иван Рилски” е единственото звено в страната ни, където могат да се прилага широка гама от бронхологични диагностични и терапевтични процедури при възрастни и деца, включително новородени, с различни заболявания на белия дроб, медиастинума, плеврата и гръдната стена, под обща и локална анестезия, с флексибилна и/или ригидна техника.

Годишно тук се извършва бронхоскопска диагностика и терапия на повече от 1800 пациенти: щипкова и фиброщипкова биопсия, четкова и катетър-биопсия, бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ), трансбронхиална пункционна иглена биопсия (ТБПИБ), трансбронхилна белодробна биопсия (ТББ), ендобронхиална лазерна терапия и електрокаутеризация, балонна дилатация при стенози, поставяне и смяна на трахеобронхиален стент, фотодиагностика и фототерапи на белодробен карцином, ендоскопска обем редуцираща терапия, ендоскопско затваряне на бронхоплеврална фистула, отстраняване на чуждо тяло от трахея и бронхи, отстраняване на тъкан от трахея и бронхи с ригидна техника и др.

Заедно с ендоскопските техники в отделението може да се направи и трансторакална тънкоиглена биопсия (ТТАБ) и режеща (True-cut) биопсия на формации в медиастинума, гръдната стена, белия дроб и плеврата, под ехографски, СТ или рентгеноскопичен контрол.

 

 

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...