УМБАЛ “Александровска” ще отбележи световната седмица на първичните имунни дефицити

336
ГОДИНА: / БРОЙ:

В периода 22-29 април 2023 г., Експертният център по редки болести – първични имунни дефицити към УМБАЛ „Александровска” традиционно ще бъде част от мероприятията, посветени на Световната седмица на първичните имунни дефицити (ПИД), в партньорство с Международната фондация „Джефри Модел” (Jeffrey Model Centers Network). Институции, бизнес- и неправителствени организации от цял свят обединяват усилия в различни инициативи за популяризиране на първичните имунодефицитни заболявания, призовавайки пациентите, членовете на техните семейства и приятели също да партнират в тях.

В периода 24-28 април ще се проведат безплатни прегледи на деца и възрастни, след предварително записване на телефон 0877 570898 от 9 до 12.00 ч. Консултациите ще се провеждат от 11.00 до 12.30 ч. в Клиника по клинична имунология (за лица над 18 год.) и в Kлиника по педиатрия на УМБАЛ „Александровска“ (за деца и юноши до 18 год.). Препоръчително е при тях да е проявен някой от белезите, насочващи за наличие на имунен дефицит:

  • Четири или повече отита в рамките на 1 година.
  • Две или повече сериозни инфекции на синусите в рамките на 1 година.
  • Приложение на антибиотици за два или повече месеца с незадоволителен ефект.
  • Две или повече пневмонии в рамките на 1 година.
  • Забавено физическо развитие при новородени и малки деца.
  • Рецидивиращи дълбоки кожни абсцеси или абсцеси на вътрешни органи
  • Персистираща млечница/кандидоза на устната кухина или кожна гъбична инфекция.
  • Необходимост от прилагане на интравенозни антибиотици за саниране на инфекцията.
  • Две или повече инфекции на вътрешни органи, включително септицемия (сепсис, отравяне на кръвта).
  • Анамнеза за наличие на първичен имунен дефицит в семейството.

Екипът на Експертния център по редки болести – първични имунни дефицити към УМБАЛ „Александровска” стартира и срещи с представители на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари с цел по-висока осведоменост на членовете му за разпознаване на заболяванията в тази група и за подобряване процесите на ранна диагностика и профилактика при пациенти с ПИД и техните семейства.

ПИД включват над 300 редки заболявания, при които има нарушение в структурата и/или функцията на определени звена от имунната система. Тези заболявания се причиняват от генетични дефекти, някои от които са наследствени. Пациентите с ПИД обикновено са по-податливи на инфекции, които са по-чести от обичайното, могат да бъдат особено тежки и трудно поддаващи се на лечение.

В сравнение със световните данни, у нас честотата на ПИД е 2.7 на 100 000 жители, което е значително по-ниско ниво от това от повечето европейски страни. Причината е, че около 70% от пациентите с ПИД по света са недиагностицирани, дори в страни с опит и установени традиции в диагностиката и лечението им. България също не прави изключение, затова са приети критерии за бърза и надеждна диагностика.

В Националният регистър фигурират 203-ма пациенти с доказан първичен имунен дефицит, като от тях с малък процент преобладават мъжете, а около 55% са деца. От началото на годината има 3 новодиагностицирани. Всички пациенти с ПИД получават навременна и адекватна терапия безплатно и се обгрижват от специалистите, работещи в Експертния център по редки болести – Първични имунни дефицити на УМБАЛ „Александровска“ и във Функционалния експертен център „Джефри Модел“. Подробна информация относно имунните дефицити гражданите могат да получат по няколко начина:

facebook: Първични имунни дефицити PID Center-Bulgaria, тел.: 0877570898,
e-mail: bgpidceter@gmail.com

Сподели: