Актавис финализира придобиването на Алерган

1030
ГОДИНА: / БРОЙ:

Actavis съобщи днес, че придобиването на Allergan е финализирано чрез сделка с парични средства и собствен капитал, която към момента се оценява на приблизително $66 млрд. В резултат на обединението се създава една от 10-те най-добри фармацевтични фирми в света по приходи от продажби, с общ размер на очакваните годишни проформа приходи за 2015 г. от над $23 милиарда. 

“Обединението на Actavis и Allergan създава изключителна глобална фармацевтична компания и лидер в един нов модел на отрасъла – Growing Pharma,” каза Брент Сондърс, изпълнителен директор и президент на Actavis. “С нашата база от световно известни франчайзингови марки, един от водещите световни генерични бизнеси, първокласна развойна дейност за фармацевтично развитие и опитен мениджърски екип, ангажиран да поддържа високоефективна дейност в цялата организация, ние създаваме несравнима основа за дългосрочен растеж.    

Нашата обединена компания ще бъде изградена около фокусирания върху клиента ангажимент за партньорство с лекари, фармацевти и пациенти, за да се осигурят иновативни методи на лечение и подобряване на достъпа до важни терапии по света. Притежаваме водеща в сектора глобална търговска сила, с устойчиви хитови франчайзингови марки в ключови терапевтични категории и широк търговска обсег, който се простира в приблизително 100 държави. Нашите опитни служители ще продължат да доставят изключителна подкрепа на лекари и специалисти от цял свят във връзка с широка гама от продукти, a нашата мощна верига за глобално предлагане е широко призната като световен лидер, с продължаващи високи постижения в качеството и обслужването на клиентите.

В подкрепа на развитието на този модел за иновативна индустрия е нашият стратегически фокусиран двигател за „Проучване и развитие“, изграден върху нови обединeния на пазарите за специализирана и първична помощ, където съществуват значителни неудовлетворени медицински потребности, се захранва от приблизително $1.7 млрд. годишна инвестиция. С иновативен портфейл от над 20 разработвани продукти в краткосрочен план и производство на генерични лекарства от световна класа, който продължава да държи водеща позиция сред първите заявени възможности в САЩ и повече от 1000 разрешения за търговия в световен мащаб, ние сме уникално позиционирани в рамките на нашата индустрия така, че нашите развойни дейности да бъдат в подкрепа на устойчивия органичен растеж в дългосрочен план.

Сега, след като придобиването е финализирано, ние незабавно ще започнем да внедряваме нашите всеобхватни планове за интеграция, за да гарантираме, че използваме нашата подсилена глобална организация за генериране на устойчив ръст на органичната печалба от нашата новоразширена база и да продължим нашия възход като най-бързо развиващата се и най-динамична фармацевтична компания в глобалното здравеопазване.”

 

Финансово убедителна сделка

Actavis продължава да очаква сделката да генерира двуцифрен ръст на доходите от не-ОПСП в рамките на първите 12 месеца, включително да бъдат реализирани около $1.8 млрд. от оперативни и финансови синергии в рамките на една година след финализиране на сделката. Тези синергии изключват всякакви допълнителни приходи или производствени синергии, и са в допълнение към предварително обявените от Allergan $475 млн. годишни икономии във връзка с издръжливостта на проекта. Actavis очаква да генерира допълнително силен оперативен паричен поток в размер на повече от $8 млрд. през 2016 г., което би позволило на компанията бързо да намали задълженията си в счетоводния баланс.

 

Преглед на ползите от придобиването

Обединението на Actavis и Allergan създава фармацевтичен бизнес с потенциал за растеж без аналог в отрасъла.

 

Значително увеличен портфейл от фармацевтични марки, подкрепян от първокласна организация на маркетинг и продажби

С финализирането на сделката се създава изключителна фармацевтична компания със световни марки и с водещи позиции в ключови терапевтични категории. Фирмата разполага с шест хитови франчайзингови продукта с комбинирани проформа приходи за 2015 г. от около $15 млрд., включително франчайзи с годишни приходи, надвишаващи 3 млрд щ. д. за грижа за очите, невронаука / CNS и естетична медицина / дерматология / пластична хирургия, както и портфолио от световноизвестни марки, включително BOTOX®, RESTASIS®, JUVEDERM®, NAMENDA XR®, LINZESS® и LO LOESTRIN® Fe и др.

Обединената компания ще продължи да бъде разпознаваема с нейния силен ангажимент като предпочитан партньор на лекари, специалисти, фармацевти, регулаторни органи и пациенти. Обединението се ангажира да създаде най-доброто обслужване, на базата на дълбоките взаимоотношения с клиенти и колеги в приблизително 100 страни по целия свят. Опитният екип по продажби и маркетинг на компанията ще продължи да предоставя изключителна подкрепа на медицински специалисти, включително общопрактикуващи лекари, офталмолози, оптометристи, ретинални специалисти, невролози, психиатри, дерматолози, естетични хирурзи, медицински естетични специалисти, пластични хирурзи, гастроентеролози, пулмолози, акушер-гинеколози, уролози, кардиолози, специалисти по инфекциозни болести, специалисти по болката и рехабилитатори.

 

Подобрени търговски възможности на глобалните пазари

Обединението значително ще подобри международните търговски възможности на Actavis. В момент фирмата разполага с разширена търговска мрежа, включваща около 100 държави, със засилено присъствие в цяла Канада, Европа, Югоизточна Азия и Латинска Америка, Китай и Индия. Обединената компания ще има полза от капитала на глобалните търговски марки на Allergan, водещите в индустрията маркетингови възможности и значителната разпознаваемост на основните продукти на Allergan на световните пазари, включително BOTOX®, RESTASIS®, JUVEDERM®, LATISSE®, NATRELLE® и други. На базата на проформа фактури през 2015 г. компанията ще получи международни приходи в размер на $5 млрд. и ще има уникалната възможност да стимулира постоянен растеж на международните пазари посредством увеличеното си портфолио от маркови лекарства, генерични лекарства, маркови генерични лекарства и лекарства без рецепти.

 

Засилена и разширена фармацевтична развойна дейност

Обединената компания ще осигури силен ангажимент за Проучване и развитие, с изключително ниво на инвестиции в размер на около $1.7 млрд. през 2015 г., с фокус върху стратегическото разработване на иновативни и трайно повишаващи стойността продукти от марковите лекарства, генеричните лекарства и  портфейлите с биологични лекарства и лекарства без рецепти. Компанията има над 20 иновативни продукти в последен или междинен етап на разработка, включително Cariprazine, Eluxadoline, Esmya, Aczone X и Darpin AMD, наред с други обещаващи проекти. Развойната дейност на компанията се фокусира стратегически в рамките нейните основни терапевтични области, с ключови проекти в областта на дерматологията и естетиката, грижата за очите, неврология, гастроентерология, противоинфекциозни лекарства, женско здраве и урология. Проучванията за генерични продукти на компанията също създават възможности за осигуряване на устойчив растеж, с около 230 съкратени заявления за нови лекарства, подадени в Американската администрация за контрол върху храните и лекарствата (FDA), включително около 70 първи заявления, както и близо 1000 заявления за разрешение за пускане на пазара, подадени извън САЩ през 2014 г.

 

Ангажимент да бъдем предпочитан партньор на лекари, пациентии и на медицинската общност

Обединената компания ще запази основополагащия ангажимент Allergan да бъде предпочитан партньор за лекари, пациенти и медицинската общност. Дружеството ще продължи да насърчава дълбока ангажираност към медицински специалисти, вслушване в техните нужди, за постигане на по-голям напредък в грижите за пациентите и осигуряване на лечения, които са насочени към значими неудовлетворени медицински нужди. В допълнение, компанията ще продължи да полага максимални усилия да осигурява образование и информация с максимална почтеност, които помагат на пациентите да разберат напълно възможностите за избор, които стоят пред тях и да вземат информирани решения с техните лекари относно лечението им. Чрез тези важни партньорства компанията ще продължи да осигурява отлични научни постижения и старание да доставя водещи продукти, които подобряват лечението  на пациентите.

 

Силен обединен мениджърски екип с богат опит в бранша

Разширеният висш мениджърски екип на компанията се състои от лидери както от Actavis, така и от Allergan. Той е създаден така, че да може да използва таланта и на двете организации, с което да се гарантира, че компанията ще се възползва от разширеното си глобално търговско влияние и доказаните резултати на силните и особено важни франчайзингови продукти на Allergan, при поддържане на доминиращата роля на Actavis като световен лидер при генеричните лекарства. С тази разработена структура още в Ден 1, компанията е готова незабавно да увеличи ръста на целия си глобален бизнес. 

 

За Actavis

Actavis plc (NYSE: ACT), със седалище в Дъблин, Ирландия, е уникална, глобална фармацевтична компания и лидер в нов модел индустрия – Growing Pharma. Actavis е фокусирана върху разработване, производство и продажбата на иновативни маркови лекарства, висококачествени генерични лекарства и лекарства без рецепти, както и биологични продукти за пациенти по целия свят.

Актавис предлага на пазара портфолио от най-добрите в класа си продукти, които осигуряват ценно лечение на централната нервна система, грижа за очите, медицинска естетика, гастроентерология, женско здраве, урология, сърдечно-съдови и антиинфекциозни терапевтични категории, и развива третия по големина в световен мащаб бизнес с генерични лекарства, осигурявайки на пациенти по целия свят по-голям достъп до достъпни и качествени лекарства. Actavis е лидер в научните изследвания и развитието, с една от най-широките развойни дейности във фармацевтичната индустрия и водеща позиция в подаването на заявления за генерични продукти в световен мащаб.

С търговски операции в около 100 страни, Actavis се ангажира да работи с лекарите, здравните работници и пациентите за предоставяне на иновативни и доказани лечения, които помагат на хората по целия свят да достигнат жизнения си потенциал.

Actavis възнамерява да приеме ново глобално име Allergan след одобрението на акционерите през 2015 г.

За повече информация посетете интернет сайта на Actavis:  www.actavis.com

 

Прогнозни твърдения

Твърденията, съдържащи се в това изявление за пресата, които се отнасят за бъдещи събития или други неисторически факти, са прогнозни изявления, които отразяват текущите перспективи на съществуващите тенденции и информация, към датата на настоящото изявление. Освен ако изрично не се изисква от закона, Actavis няма никакво намерение или задължение да актуализира тези прогнозни твърдения. Действителните резултати могат да се различават съществено от настоящите очаквания на Actavis в зависимост от редица фактори, които влияят на бизнеса на Actavis. Тези фактори включват, освен всичко останало, трудността да се прогнозира необходимото време или резултата от одобрения или действия на Американската администрация за контрол върху храните и лекарствата (FDA), ако има такива; влиянието на конкурентни продукти и ценообразуване; пазарната реализация и продължаващото търсене на продуктите на Actavis; рискове, свързани с придобивания, сливания и съвместни предприятия; трудности или закъснения в производството; и други рискове и несигурност, подробно описани в периодичните публични оповестявания на Actavis в Комисията по ценните книжа и фондовите борси, включително, но не само Годишният доклад по формуляр 10-К за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. на Actavis. Освен ако изрично не се изисква от закона, Actavis отхвърля всяко намерение или задължение да актуализира тези прогнозни твърдения.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...