Деменция с ранно начало: по-разпространена, отколкото се очакваше

587
ГОДИНА: / БРОЙ:

Въпреки че се счита за заболяване на възрастните хора, деменцията може да засегне и популацията около 40-те. Голям мета-анализ, извършен от д-р Себастиан Кьолер, доцент по психиатрия и невропсихология в Маастрихтския университет в Холандия, предполага, че деменцията с младо начало е по-честа, отколкото се оценяваше по-рано. Използвайки данни от 95 индивидуални проучвания, обхващащи 2.7 млн. възрастни в повече от 30 страни, изследователите изчисляват глобален процент на разпространение от 119.0 случая на деменция в млада възраст на 100 000 души. Тази цифра е повече от два пъти по-голяма от предишните оценки и се равнява на около 200 000 случая на деменция с младо начало в Съединените щати и близо 4 млн. в световен мащаб. „По-голямата част от изследванията за деменция са свързани със заболявания като болестта на Алцхаймер или фронтотемпоралната деменция, но вторичните деменции, които възникват в резултат на други заболявания,засягащи мозъка (СПИН, Сифилис), не трябва да се отхвърлят“, казва водещият проучването. Дрейпър споделя за работата си с деменцията, свързана с алкохола, която се припокрива със синдрома на Вернике-Корсаков. „От гледна точка на личното управление и клиничните грижи е наложително да се диагностицира деменция с младо начало възможно най-скоро“, продължи Дрейпър. „Хората, които развиват деменция по-рано в живота, имат по-бърз темп на когнитивен спад, но въпреки това живеят по-дълго с болестта“. Това е уместен въпрос и за психиатрите, тъй като хроничната, устойчива на лечение депресия може да бъде ранен симптом на деменция, която се появява в млада възраст. По-често по-младите пациенти могат да получат разстройства като фронтотемпорална деменция и болестта на Хънтингтън, съобщава той.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...