Ефектите от ваксинирането срещу КОВИД-19 сред бременни жени

450
ГОДИНА: / БРОЙ:

Наблюдения сред бременни жени, заразени с КОВИД-19, показват по-тежко протичане на инфекцията и често преждевременно раждане. Забелязва се още, че жени в последния триместър развиват по-често респираторни усложнения, водещи до нуждата от интензивни грижи, в сравнение с общата популация. Тези наблюдения предизвикват началото на проучване, относно влиянието на ваксините срещу КОВИД-19 сред бременни жени. Тази група умишлено не е включена в началните клинични изпитвания на ваксините, поради потенциален риск за плода и майката. В новото проучване на Mayo Clinic са проследени 2002 бременни пациентки, от които 140 са ваксинирани по време на 32-ра гестационна седмица, а 212 са развили инфекцията по време на бременност. Ваксините, които са били използвани са Janssen, Moderna и Pfizer. Резултатите показват липса на сигнификантна разлика в броя на случаите с усложнения сред бременните жени от двете групи. Не се доказва и повишен риск от преждевременно раждане сред неваксинираните жени, инфектирани с КОВИД-19, в сравнение с ваксинираните. Подчертава се, че фактори като образование, наднормено тегло, употреба на противозачатъчни, пушене, етнос и брой предишни бременности, които няма как да се включат в проучването, вероятно са решаващи за възникване на усложненията. Учените добавят още, че заболявания като диабет сред родилките също е съществен рисков фактор. Приблизително 11% от възрастните в САЩ злоупотребяват с алкохол или тютюнопушене. Друг важен аспект е злоупотребата с медикаменти и наркотици. Учените обобщават, че въпреки че проведеното проучване, свързано с ефективността от ваксиниране срещу КОВИД-19 сред бременни жени не е изчерпателно, поради множеството подлежащи рискови фактори, които не биха могли да бъдат напълно изключени, при тези, ваксинирани срещу КОВИД-19, шансът от развитие на инфекция и последващи усложнения е редуциран значително.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...