Коморбидност при астматици

404
ГОДИНА: / БРОЙ:

Астма може да се появи във всяка възраст и е установено, че засяга приблизително 5% от възрастното население. Прогнозата на астмата варира значително, в зависимост от това кога дебютира. Малко се знае за съпътстващите заболявания и връзката им с възрастта на началото на болестта. Учени провеждат ретроспективен кохортен мета-анализ на данни, събирани между 2008 и 2013 г., от които 81 691 пациенти с астма в детска възраст, 218 184 пациенти с астма при възрастни и 286 561 такива, с късно начало на астмата. Тежка обструктивна болест е налице в 7.2% от цялата кохорта, като повече от половината от тези случаи са в кохортата с късно начало. В общата проучвана популация от 586 436 съпътстващи заболявания, най-често наблюдаваните са наднормено тегло/затлъстяване (50%) и атопично разстройство (31%). Други съпътстващи заболявания (включително хроничен риносинузит, захарен диабет, гастроезофогеална рефлуксна болест и назална полипоза) имат много по-ниски нива на разпространение – между 2 и 8%. Установява се още, че пациентите с късно начало имат по-висок риск от наднормено тегло, затлъстяване, назална полипоза и ЗД и по-малък риск за атопични разстройства, в сравнение с другите две групи. По-нататъшни изследвания върху патофизиологичната основа на тези различия могат да дадат по-добра представа за клиничната полезност на тези фенотипове за персонализирано управление на астмата.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...