Метаболитен синдром и псориатичен артрит

595
ГОДИНА: / БРОЙ:

Разпространението на метаболитен синдром варира в зависимост от това как е дефинирано понятието, но приблизително 30% от пациентите с псориатичен артрит (PsA) отговарят на критериите в кохортно проучване на 724 индивида, както и приблизително 23-63% от пациентите в множество проучвания. Предишни наблюдения върху пациенти с PsA сочат, че те са изложени на повишен риск от сърдечно-съдови заболявания. Въпреки това оценката на разпространението на метаболитния синдром остава предизвикателство, тъй като определението на синдрома варира в различните проучвания.

За по-задълбочена оценка в тази популация, изследователи са заложили на систематичен преглед в литературата на 18 други проучвания, публикувани до март 2019 г. и данни за пациенти с PsA, записани в CARMA(обширно кохортно обсервационно изследване на възрастни с възпалителни заболявания в Испания). Резултатите са публикувани на 1 март 2022г. в Journal of Clinical Rheumatology. Сред пациенти с продължителност на заболяването от само 3 години се наблюдава разпространение от 38% на метаболитен синдром, подобно на средното за популацията. Друго проучване показва значително по-високо разпространение на метаболитен синдром при пациенти с PsA и кожен псориазис. Проучването CARMA включва 724 пациенти с PsA; 45.4% са жени и 21.8% са пушачи. Средната възраст на населението е 51 години. 222 пациенти (30.7%) отговарят на поне три критерия за метаболитен синдром, които са високо кръвно налягане (66.8%), хипергликемия (42.6%) и хипертриглицеридемия (30.6%). Въпреки вариациите в разпространението на метаболитен синдром, в зависимост от използваната дефиниция, авторите пишат: „Може да се каже, че честотата на метаболитен синдром при пациенти с PsA е много висока”.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...