МУ-Варна оценява студентите си с нова технология

1241
ГОДИНА: / БРОЙ:

От началото на настоящата учебна година студентите в първи курс по Медицина и Дентална Медицина в МУ-Варна използват една от най-модерните технологии за текущо оценяване степента на усвояване на предавания на лекции учебен материал. Подобно на гласуването на публиката в нашумялото състезание „Стани богат” те трябва да изберат отговор на зададен въпрос с помощта на специални електронни устройства, като всеки студент индивидуално избира верния според него отговор: напр. А, B, C или D.

„До сега с нашите студенти по Медицина и Дентална Медицина от англоезичната програма сме провели над 10 сесии за подобно електронно гласуване”, пояснява ръководителят на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология проф. д-р Антон Тончев. Към момента университетът е закупил 100 подобни устройства. Специален софтуер се инсталира на преподавателския компютър. Всеки преподавател решава по какъв начин да използва технологията – било то в края на всяка лекция или пък, както практикува проф. Тончев, на всяка трета лекция, като въпросите, на които студентите трябва да отговорят, са върху материала от предишните две лекции и/или видеоматериали от системата за допълнително електронно обучение Blackboard.

Ако по-голямата част от курса не отговори правилно на поставените въпроси, преподавателят се връща отново към разяснение на съответния материал, при който студентите са срещнали трудност. В този смисъл технологията на компанията Turning Point Technology е истински помощник на преподавателя в процеса на обучение, като в същото време тя е и важен инструмент на интерактивния модел на обучение, при който се осъществява двупосочна връзка между преподавателя и обучаващите се. Голям е интересът и от страна на самите студенти.  
„Следващата стъпка, върху която работим в момента, е удобството технологията да бъде използвана и през мобилни телефони, таблети или лаптоп“, допълва проф. Тончев.
Във връзка с представянето на новата технология екипът на университетската телевизия MU-Vi TV направи видеоклип , който участва в състезанието, обявено от фирмата производител на тези устройства.
Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...