Нов център за репродуктивна медицина отваря врати в Пловдив

1930
ГОДИНА: / БРОЙ:

Осем години след своето създаване през 2007 г., МЦ КИРМ Света Елисавета – Плевен, разширява дейността си, откривайки втори медицински център в гр. Пловдив. Създаването на МЦ “КИРМ – Пловдив” е естествено продължение на дългогодишната дейност на центъра, свързана с консултации и лечение на пациенти от Южна България, както и съвместната дейност с медицински специалисти и лечебнизаведения от гр. Пловдив. Голяма част от дейностите, извършвани в МЦ КИРМ – Плевен, вече ще се извършват и в Пловдив – консултативни кабинети по акушерство и гинекология, ендокринология и болести на обмяната, андрология, клинична имунология, вътрешни болести и терапия. Андрологичната лаборатория на новия център позволява пълен анализ и оценка на мъжкия фактор, съгласно методите и алгоритмите, създадени в МЦ КИРМ – Плевен, с последващи консултации, заключения и терапия от лекар. Пациентите на МЦ „КИРМ – Пловдив“ ще имат възможност и за извършване на имунологични и генетични изследвания от широкия набор показатели на Плевенската лаборатория. Приоритетите на МЦ „КИРМ – Пловдив“ са диагностика и терапия при двойки с репродуктивни проблеми – неизяснен стерилитет, неуспешни бременности, предстоящи или предшестващи неуспешни ин витро процедури. Особено внимание се отделя на мъжкия инфертилитет – точна и комплексна диагностика и лечение, които в редица случаи имат критично значение за постигането и успеха на бременността. Част от методите за лечение на стерилитета в центъра са интраутеринните инсеминации, с възможности за използване и на донорски материал. В консултативните кабинети, освен при пациенти с репродуктивни проблеми, прегледи, консултации и изследвания ще се извършват и при пациенти със заболявания на ендокринната и имунната система, както и с други вътрешни болести.

Лекарите в центъра са:
доц. д-р Емилияна Конова, д.м., специалист по клинична имунология и управител на МЦ „КИРМ – Пловдив”;
д-р Димитър Танев, акушер-гинеколог; проф. д-р Филип Куманов, д.м.н., ендокринология и болести на обмяната, андрология;
д-р Сава Петров, ендокринология и болести на обмяната, андрология;
д-р Виолета Рилчева, д.м., вътрешни болести и терапия, андрология.

Центърът се намира в гр. Пловдив, Район Южен, ул. Нестор Иванов 11, тел.: 032/28 00 54.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...