Нови 53 медиатори ще помагат в контрола на инфекциозните заболявания

1317
ГОДИНА: / БРОЙ:

Днес, 21.03.2016 г., в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, официално бе открито обучението за здравни медиатори – випуск 2016 г. В България мрежата на здравните медиатори продължава да се увеличава и през тази година още 53-ма души ще бъдат обучени от преподаватели във Факултета по обществено здраве към МУ-София, медицински специалисти и представители на неправителствения сектор. Записалите се за обучение през 2016 г. са с 26 повече от предходната година. 

На събитието присъстваха представители на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет, управляващият офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България – доц. д-р Михаил Околийски, зам. деканът на Факултета по обществено здраве към МУ – гр. София – проф. д-р Магдалена Александрова, председателят на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ – проф. д-р Ивайло Търнев, представители на ГлаксоСмитКлайн, неправителствени организации, здравни медиатори и експерти.

Организаторите получиха и поздравителен адрес от председателя на Комисията по здравеопазването към 43-тото Народно събрание на Република България – д-р Даниела Дариткова. С него тя изразява увереността си, че с обучението ще се усъвършенстват едни от основните цели на медиаторите, а именно – повишаване на здравната култура на етническите малцинства в неравностойно положение и подобряване на качеството на здравните и социалните услуги в България.

Обучението се организира за пета поредна година съвместно от Националната мрежа на здравните медиатори в партньорство с Факултета по обществено здраве към МУ – гр.София. Част от обучените здравни медиатори са подкрепени от ГлаксоСмитКлайн по проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, който стартира в България през 2010 г. и се разшири в четири европейски държави – България, Румъния, Словакия и Унгария. Целта му е да създаде устойчива мрежа от здравни медиатори в тези държави, които да допринесат за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести и намаляване нивата на детската смъртност сред уязвимите групи от ромски произход.

Новите попълнения сред здравните медиатори са избрани чрез конкурс, проведен в съответната община. Основни критерии за избора им са да имат минимум завършено средно образование, принадлежност към общността, в която ще работят, добро познаване на проблемите на общността и съпричастност, владеене на езика (езиците на общността). Новите здравни медиатори ще работят в общините Разлог, Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Средец, Девня, Провадия, Елена, Златарица, Павликени, Генерал Тошево, Добричка, Кърджали, Белоградчик, Монтана, Перущица, Първомай, Пещера, Исперих, Лозница, Разград, Самуил, Русе, Ветово, Иваново, Нова Загора, Сливен, Ботевград, Николаево, Раднево, Чирпан, Димитровград, Харманли, Венец, Върбица, Каолиново, Смядово и Шумен. През 2016 г. в страната ще работят общо 195 здравни медиатори в 113 общини.

В рамките на обучителната програма здравните медиатори ще имат възможността да се запознаят с нормативната база и системата на здравни услуги в България, правата и задълженията на пациентите, както и да получат информация относно основни заболявания (превенция, профилактика и лечение). Предвидени са и модули, които да провокират и развият в участниците умения за лидерство и работа в екип, като и разработване на проекти.

След преминаване на обучението, здравните медиатори ще работят по различни здравни програми и проекти за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести, намаляване нивата на детската смъртност, с основен фокус – уязвимите групи от ромски произход. Те ще подпомагат работата на Регионалните здравни инспекции, общопрактикуващите лекари и общините в провежданите от тях кампании в сферата на здравеопазването.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...