НСОПЛБ излезе със становище относно проекта на Закона за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване

581
ГОДИНА: / БРОЙ:

На 03.04.2015 г. Управителният съвет на НСОПЛБ излезе със Становище относно Проект за Закона за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване от 02.02.2015 г., в което се казва, че конкретните промени, отразени в Проекта, в преобладаващата си част не съответстват на изложените мотиви за промяна на ЗЗО.

Текстът на становището ще откриете тук.

 

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...