Прием на инсулин веднъж седмично

1271
ГОДИНА: / БРОЙ:

Фаза 2 от клинични проучвания показва по-малко епизоди на хипогликемия и относителна сигурност. Инжектиране на инсулин веднъж седмично има подобна ефикасност и сигурност, в сравнение с ежедневното му прилагане, сочи ново проучване. Резултатът е публикуван в ENDO 2021. „Резултатите от това проучване демонстрират обещаващия ефект от прилагането на базален инсулинов аналог- BIF (basal insulin Fc) веднъж седмично, което би могло да е огромен напредък в инсулиновата терапия“, сподели екипът от учени. Според тях този вид приложение на медикамента ще подобри многократно качеството на живот на пациентите, а с това и резултатите им. В допълнение едноседмичната доза ще увеличи желанието на пациентите страдащи от ЗД тип 2 да започнат лечение с базален инсулинов аналог, когато оралната терапия вече не дава нужния резултат. В 32-седмичното клинично проучване са взели участие 399 пациенти, страдащи от захарен диабет тип 2, лекувани с базален инсулинов аналог, в комбинация с перорални антидиабетни средства. Пациентите са разделени в 3 групи: Първата група е контролна, с приложение на ежедневна доза инсулин и перорални медикаменти. На втората и третата група се дават различни дози веднъж седмично базален инсулинов аналог. Сравнявайки групите, екипът от учени установява, че пациентите показват подобни резултати в контрола на кръвната захар. В допълнение ежеседмичният прием на инсулин намалява риска от хипогликемия или ниска кръвна захар – под 70mg/dL . Продължават проучванията с BIF върху пациенти със ЗД тип 1, споделиха учените.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...