Световен ден на склеродермията – 29 юни 2019 г.

2139
ГОДИНА: / БРОЙ:

Boehringer Ingelheim допринася за повишаване осведомеността относно белодробната фиброза, проявена при склеродермия.

 • Системната склероза (склеродермия) засяга 2.5 милиона души по света3.
 • Белодробната фиброза е често срещано, животозастрашаващо усложнение и водеща причина за смърт при пациенти със склеродермия1,2,4.
 • Проследяването на симптомите на заболяването и неговото развитие е от решаващо значение.

Системната склероза, позната като склеродермия, е рядко заболяване, което се характеризира с удебеляване и натрупване на съединителна тъкан в тялото. Заболяването засяга над 2.5 млн. души по света1-3. Статистиката за България показва, че броят на пациентите със системна склероза в страната е около 450. Склеродермията води до уплътняване на съединителната тъкан на кожата, на белите дробове, сърцето и бъбреците, което може да доведе до инвалидизация или да застраши човешкия живот1,2

По случай Световния ден на склеродермията (29 юни), Boehringer Ingelheim насочва вниманието си към повишаване осведомеността на обществото за белодробната фиброза, която е често срещано усложнение и водеща причина за смърт при пациенти със системна склероза1,2,4. Белодробната фиброза (също позната като интерстициална белодробна болест) е едно от двете основни заболявания чрез които склеродермията може да засегне белите дробове5. Това се случва поради уплътняване на съединителната тъкан, в следствие на което биват засегнати малките въздушни торбички в белите дробове (алвеолите), което води до загуба на еластичност и промяна във функцията5. Симптомите на белодробната фиброза включват задух при упражнения или при изкачване на височини или стълби, както и суха дразнеща кашлица5.

Приблизително един на всеки четирима души със склеродермия развива сериозни белодробни усложнения в рамките на три години от диагностицирането, което се оказва водеща причина за смърт. Позитив за пациентите е да споделят притесненията си с своя лекар, ако изпитват някой от симптомите на белодробна фиброза, тъй като по-ранното диагностициране на заболяването води до по-ефективното му лечение и последиците от него.

Редовното проследяване (скринингът) на склеродермията и всички свързани със заболяването усложнения e от решаващо значение, за да се поддържа добро състоянието на пациентите. Редовното посещение при лекар е необходимо за по-ранното идентифициране на симптомите на заболяването или, за да се проследи неговият ход на развитие. В допълнение на това, трябва да се има предвид, че симптомите на системната склероза могат да се променят с времето, затова редовните медицински прегледи са изключително важни6.

„Системната склероза причинява промени във външния вид, както и физически промени по кожата и тялото, което може да има ефект на доминото върху емоционалното здраве и благосъстояние на пациента.“, казва проф. Оливaр Дистлaр от Цюрих, Швейцария. „Моят съвет за пациентите е да се образоват за болестта и да говорят с лекаря си как най-добре могат да управляват симптомите си и да адаптират ежедневието си, за да подобрят качеството си на живот.”

Склеродермията може да бъде огромна тежест за онези, които засяга, най-вече жени на възраст между 25 и 55 години7, понеже оказва сериозно влияние върху качеството на живота им. Макар в момента да няма одобрена терапия за самото заболяване, има налични медикаменти за лечение на различните усложнения, причинени от системната склероза, които намаляват негативните ефекти от заболяването.

Boehringer Ingelheim има постоянен ангажимент за подобряване качеството на живота на хората, страдащи от редки заболявания, за които до момента не е открито задоволително лечение и съществуват непосрещнати медицински нужди.

За повече информация, посети MorethanScleroderma

  
  

книгопис:

 1. Solomon JJ, Olson A L, Fischer A, et al. European Respiratory Update: Scleroderma lung disease. Eur.Respir. Rev. 2013; 22: 127, 6–19.
 2. Denton CP, Khanna D. Systemic Sclerosis. The Lancet. April 13, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30933-9.
 3. Scleroderma & Raynauds UK (SRUK). Available at: https://www.sruk.co.uk/scleroderma/what-scleroderma/ Accessed April 2019.
 4. Herzog EL, et. al. Review: Interstitial Lung Disease Associated with Systemic Sclerosis and Idiopathic Pulmonary Fibrosis: How Similar and Distinct? Arthritis & Rheumatology. 2014;66:1967-1978.
 5. Scleroderma & Raynaud’s UK. Organs. Available at: https://www.sruk.co.uk/scleroderma/scleroderma-and-your-body/organs/ Accessed April 2019
 6. Nihtyanova S, et al. Prediction of pulmonary complications and long-term survival in systemic sclerosis. Arthritis Rheum 2014;66(6):1625–35.
 7. Scleroderma Foundation. What is scleroderma? Available at: http://www.scleroderma.org/site/PageNavigator/patients_whatis.html#.V%20hgSaPlViko. Accessed April 2019.
Сподели:

Свързани статии

 • Няма свързани статии...