Сърдечната недостатъчност повишава риска от развитие на онкологично заболяване

427
ГОДИНА: / БРОЙ:

Проучване, публикувано в края на юни месец тази година в списание ESC Heart Failure гласи, че пациентите, страдащи от сърдечна недостатъчност са с повишен риск от развитие на рак, в сравнение с общата популация. Водещият това проучване кардиолог споделя: “Това е изследване, основано на наблюдения и резултатите от него не доказват, че СН предизвиква онкологични заболявания. Откритието ни обаче предполага работа в насока превенция на нашите пациенти“. Сърдечната недостатъчност е болест, обхващаща близо 65 млн. души. Някои онкоболни развиват СН като последица от онколечението. По-нови, но малко на брой изследвания, откриват обратната връзка между лечението на СН и развитието на рак като последица. Текущото проучване обхваща 100 124 пациенти, страдащи от СН и още толкова здрави индивиди. Всички участници са сортирани по пол, възраст, обезитет, диабет и честота посещения при лекар. Нито един от участниците не страда от злокачествено заболяване в началото на изследването. Индивидите са проследени в срок от 10 години. Средната възраст на участниците е 72 год., от които 72% жени. През тези 10 години наблюдение се установява, че рискът от развитие на онкологично заболяване е 25% по-висок при болните от СН. Малко по-висок е процентът заболели жени. Забелязва се развитие предимно на рак на устните, устната кухина и фаринкса, следвани от този на белия дроб и женската полова система. Кардиолозите споделят още, че най-вероятно се касае за отделни фактори, секретирани от сърцето, които стимулират растежа на злокачественото образование. Освен това онкологичните заболявания и СН споделят едни и същи рискови фактори като обезитет и диабет. Натрупаните доказателства индикират, че пациенти, страдащи от СН, е нужно да бъдат редовно мониторирани за онкологични заболявания чрез скрининг.

 

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...