Учреди се нова асоциация на болниците в България

714
ГОДИНА: / БРОЙ:

На 11-ти март 2015 г. беше проведено събрание за учредяване на нова асоциация на болниците в България с наименование „Българска болнична асоциация”.
Учредители са 26 водещи лечебни заведения от цялата страна, които са подкрепени от още над 10 други частни и 2 общински болници. Мотивите за създаването на новата организация, която ще защитава и отстоява позициите на болниците и пациентите, е продиктувана най-вече от условията за финансиране на лечебните заведения по рамковия договор за 2015 г. и по конкретно – от новата методика за лимитирано финансиране.Учредителите са частни болници, но организацията остава отворена към всички лечебни заведения, които желаят да се присъединят и споделят целите, които тя си поставя.
По време на учредителното събрание беше избран Управителен съвет от 7 мениджъри, сред които и собственици на утвърдили се лечебни заведения от цялата страна. Беше избран и председател на новата Асоциация – д-р Бойко Миразчийски, управител на МБАЛ „Бургасмед” и зам.-председател -г-н Андрей Марков, изпълнителен директор на УМБАЛ „Сити клиник”.
Сред основните цели на „Българска болнична асоциация” е активната позиция по отстояване мястото и на частните болници в сферата на здравеопазването, и защита правата на пациентите. Не на последно място Асоциацията ще взема отношение при обсъждането на важни проекти и нормативни актове, свързани със здравната система. Асоциацията ще настоява за активен диалог с държавните институции – Министерство на здравеопазването, НЗОК, Изпълнителна агенция Mедицински одит и др. при вземането на най-добрите решения за пациента и правото му на съвременно лечение.
Асоциацията настоява за преразглеждане на текста на новата методика за финансиране, която ограничава законово полагащото се право на достъп на пациентите до конкретно лечебно заведение и специализираните висококачествени медицински услуги, предлагани от него.

„Българска болнична асоциация” ще се присъедини като член и към други  Европейски болнични асоциации.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...