Връзка между тироидните хормони и липидния профил

668
ГОДИНА: / БРОЙ:

Много клинични проучвания показват връзка между тироидните хормони и липидния профил. Пример за това е подобрението на липидния профил на пациентите, страдащи от хипотироидизъм, след започване на лечение с аналози на тироидните хормони или това, че тироидните хормони са обвързани с повишен риск от ССЗ. Тези данни биха могли да доведат до превентиране на редица заболявания единствено чрез установяване на баланс на тироидните хормони. Въпреки множеството проучвания, все още не е доказана със сигурност връзката между тироидните хормони и липидния профил. Това е така, понеже множество фактори биха могли да въздействат върху тези два здравни показателя. Освен това не е установено кой е първоизточникът на проблема. В ново проучване, екип от китайски учени сочат като причина за промяната на липидните нива тироидните хормони. Учените споделят: „По време на нашите опити да дешифроваме връзката между тироидните хормони и липидния профил, генетично изследване ни даде възможността да се фокусираме върху скритите ефекти на тироидната функция върху липидния профил и заболяванията, свързани с него.“ Екипът открива като потенциална причина за повишените нива на липидите LDL и TC именно генетично променени нива на TSH и съотношението FT3:FT4. В заключение екипът съобщава:“Нашето проучване подчертава огромната роля на връзката хипофиза-щитовидна жлеза-сърце върху дислипидемията. Пациентите на заместителна терапия с тироидни хормони и тези с проблемна щитовидна жлеза, трябва да следят и липидния си профил като превенция от развитие на ССЗ“.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...