Замърсеният въздух и астмата в ранна детска възраст

568
ГОДИНА: / БРОЙ:

Изследване сочи, че бъдещият плод на бременни жени, изложени на високи нива на замърсяване на въздуха през втория триместър, има потенциално по-висок риск от развитие на астма в ранна детска възраст. Главният автор на проучването споделя: „Всички сме наясно с факта, че експозицията на замърсен въздух при бременност крие опасност от засягане на белите дробове на бебето. В нашето проучване търсим връзката между всеки период от бременността и последващото развитие на астма в детска възраст.“ Проучването включва 430 деца, следени до 7-годишна възраст и техните майки. Ежедневното излагане на бременните жени на високи нива на фини прахови частици в индустриалните градове и вдишването на съответните, се свързва с по-висок риск от увреждане на вътреутробния растящ организъм. Вторият триместър се отличава с най-висока чувствителност спрямо замърсяването. Майките, изложени на замърсяване на въздуха през втория триместър раждат деца, висок процент от които развиват астма в ранна детска възраст. Важно уточнение е, че проследените бъдещи майки не страдат от обезитет. Обезитетът при майките се счита за основен рисков фактор за развитие на ранна детска астма. Учените споделят още, че въпреки чувствителността на втория триместър, е изключително важно бременните жени да не се излагат на рисковия фактор в който и да е период от развитие на плода. Следват още проучвания в тази насока, които да затвърдят връзката между влиянието на околната среда и развиващия се вътреутробен организъм.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...