Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2007

Консумацията на алкохол и рискът от деменция

виж като PDF
Текст A
Консумацията на алкохол може да оказва директно и индирикетно влияние върху когнитивните функции (напр. Нарушена способност за шофиране, повишен риск от церебрална хеморагия). Проучвания, включващи изследване с магнитен резонанс, показват, че умерената употреба на алкохол се свързва с по-голяма мозъчна атрофия, но с по-малка увреда на бялото мозъчно вещество. В проучване сред голяма група възрастни Mukamal et al[1] прави оценка на риска от деменция с продължителната употреба на алкохол.  
 
Авторите използват данни от Проучване върху сърдечно-съдовото здраве, за да проведат проучване по метода случай-контрола за употребата на алкохол и риска от поява на деменция. От 3 660-те пациенти, които преминали през изследване с магнитен резонанс, 3 608 попълнили също и мини-тест за оценка на менталното състояни. Изследователите използвали скрининг, разделен на четири етапа, включително пълен невропсихиатричен набор за определяне на деменция, с последващо потвърждение на диагнозата от екип специалисти. Предварително участниците били интервюирани за количеството алкохол, което приемат. Изследователите използвали случай-контрола метода, за да направят оценка на относителната възможност от поява на деменция, спрямо консумацията на алкохол.  
 
Средната продължителност на последвалото наблюдение била 6,1 г. за пациентите с деменция и 6,0 г. за контролните пациенти. Участниците, които консумирали от едно до шест питиета седмично, имали 54% по-малка вероятност да развият деменция, от тези, които са въздържатели. Участниците, които консумират 14 или повече питиета на седмица, имат най-висок риск. Обратната зависимост била линейна при жените и параболична при мъжете. Жените, консумиращи по седем и повече питиета седмично имали по-нисък риск от тези, които пиели по 6 или по-малко чашки. Рискът намалявал при мъжете, които пиели от 1 до 6 чашки на седмица, след което се покачвал с консумацията на седем или повече. Участниците, които били позитивни за е4 алел на аполипопротеин Е, показали обратна връзка с деменцията, с изключение на тези, които приемали алкохол в големи количества; възможността за развитие на деменция била 3 пъти по-голяма при пациенти с е4 алел на аполипопротеин Е, които пиели по 14 или повече чашки на седмица, в сравнение с въздържателите.  
 
Заключението на авторите е, че ниската консумация на алкохол (от едно до шест питиета на седмица) оказва предпазващо въздействие срещу деменцията. Въпреки това, имайки предвид останалите ефекти на алкохола, авторите се въздържат от каквито и да е конкретни препоръки.  
 
 
 
КНИГОПИС: 

1. Mukamal KJ, et al. Prospective study of alcohol consumption and risk of dementia in older adults. JAMA March 19, 2003; 289:1405-13.