Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2007

Виагра - легендата е реалност

виж като PDF
Текст A
Чувството е неповторимо, когато пациентът и неговата съпруга се върнат в кабинета и Ви кажат просто "Благодаря ви, докторе", след като забележат огромната позитивна разлика в техния сексуален живот, станала благодарение на легендарното синьо хапче.
 
Определение на СЗО за сексуално здраве:   
"Сексуалното здраве е състояние на физическо, емоционално и социално благополучие, свързано със сексуалността, което не се изчерпва само с отсъствието на болест, дисфункция или увреждане. Сексуалното здраве предполага положително и отговорно отношение към сексуалността и сексуалните отношения, сексуално поведение, което доставя удоволствие, без да излага на опасности, освободено от принуда, дискриминация и насилие. За постигане на сексуалното здраве е необходимо да се уважават и защитават сексуалните права на всички хора."  
 
Един от основните проблеми, появяващи се в сексуалните отношения, е наличието на еректилна дисфункция (ЕД). Това е трайна неспособност за постигане и/или поддържане на ерекция, достатъчна за осъществяване на задоволителен сексуален акт. Оказва се, че страданието е доста често срещано. Според първото проучване - Massachusetts Male Aging Study (MMAS), направено през периода 1987-1989 г. в Бостън, сред 1700 мъже, се установява, че 52% от мъжете над 40 г. имат някаква степен нарушение на еректилната функция. Екстраполацията на дългосрочните резултати, сочи, че ежегодно новите случаи в САЩ са 617 715. Проучванията в други страни показват по-различни резултати, но в крайна сметка всички са единодушни, че честотата се увеличава с възрастта, наличието на диабет, сърдечно-съдови заболявания и хипертония.  
Основни рискови фактори за появата на ЕД са атеросклероза, диабет, хиперхолестеролемия, хипертония, тютюнопушене, хормонални причини и психогенни фактори.  

Видовете ЕД са:  
-   Предимно функционална - при нея изчезва спонтанната ерекция, настъпва по-бавно и е съпроводена с вредни навици.  
-   Предимно психогенна - настъпва внезапно, спонтанната ерекция е запазена и е съпроводена от или предизвиква депресия.  
-   Смесена.  

Диагнозата се поставя на базата на анамнеза, клиничен преглед и параклинични изследвания Доскоро съществуващите методи на лечение са външни вакуумни екстрактори, интракавернозни инжекции на вазоактивни субстанции, интрауретрална апликация на вазоактивни субстанции, пенилни имплантанти, съдово-реконструктивна хирургия и хормонална терапия. След откриването на първия 5 фосфодиестеразен инхибитор, тези средства станаха основен метод за лечение.  
Sildenafil citrate (VIAGRA®) направи революция във възприятието на ЕД и значително допринесе за много по-добра комуникация по отношение на сексуалните проблеми. Поради това бе наградена през 2001 г. от кралица Елизабет II за иновация в областта на медицината и думата Viagra бе добавена в 10-то издание на оксфордския речник на английския език.  
Sildenafil е създаден в лабораториите на Пфайзер в гр. Сандуич, Великобритания. Молекулата се разработва за лечение на ангина пекторис, но поради ефективност, която не превъзхожда значително наличните лекарства по отношение на това заболяване, се решава проучванията да се спрат. Участниците обаче, не желаели да спрат приема на лекарството, защото се появила една много желана -нежелана лекарствена реакция-. Така дошла идеята за разработване на Sildenafil citrate (VIAGRA®) като средство за лечение на ЕД.  
Звучното име на лекарството идва от санскритската дума "vyaghra", която означава "тигър". Римува се с Ниагара, където много влюбени изкарват медения си месец, а също си прилича по звучене с "vigor" - сила, мощ, енергия и "virile" - мъжествен, възмъжал.  
В химичната структура на Sildenafil има 55% - С, Н - 6,37%, N - 17%, О - 13% и S - 6,76%. Тя е много подобна на структурата на cGMP, което обуславя и високия афинитет към ФД5.  

Механизъм на действие: В резултат на блокиране на ФДЕ 5 настъпва релаксация на интракавернозните, гладкомускулни фибри в синусоидите, с последваща вазодилатация на артериите и стесняване на венозните съдове - ерекция. Такъв е механизмът на действие и на другите два ФДЕ 5 инхибитори - Vardenafil (Levitra) и Tadalafil (Cialis), налични на световния пазар.  
Много важно, от фармакологична гледна точка, е бионаличността. Това е онази част от лекарството, която остава активна след резорбция. В Табл. 1 е посочена установената бионаличност в проценти на инхибиторите на ФДЕ 5.  
 

Медикамент

Бионаличност

Sildenafil citrate (Viagra®)

40%

Vardenafil (Levitra)

15%

Tadalafil (Cialis)

неустановена

  
Табл. 1. По-ниската бионаличност може да доведе до по-висока вариабилност на концентрацията на лекарството в кръвта на един и същи пациент по различно време, както и при различните пациенти. Това може да повиши опасността от нежелани лекарствени взаимоотношения.  
 
 
 
 
 
Най-важното качество на едно лекарство е неговата ефективност. Ефективността на Sildenafil citrate (VIAGRA®) е доказана в много проучвания. До момента никой друг ФДЕ 5 инхибитор не е успял да покаже по-висока ефективност. Според Montorsi F et al[1] (Фиг.1) ефективността на Sildenafil citrate (VIAGRA®) при всички степени на ЕД е 86%, сравнено с 24% при плацебо.  
 
При Levitra (Фиг. 2) ефективността е 81,1% сравнено с плацебо 51,9%[2]. На фигурата се вижда малката разлика с плацебо при проучването с Levitra, което показва, че са били изключени трудните за лечение пациенти.  
 
 
Sildenafil citrate (VIAGRA®) е високо ефективно лекарство при широк спектър от съпътстващи заболявания, например ефективността при пациенти с диабет достига 61%, сравнено с 22%[3] при плацебо, докато при Levitra ефективността е 54% спрямо плацебо 23%[4] (пропорцията е дадена за мъже с най-малко един успешен сексуален акт).  
Висока е ефективността и при пациенти със заболявания на простатата, където ЕД е често срещано страдание. При доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ), освен високия процент ефективност, имаме и субективно, сигнификантно подобрение на дизуричните симптоми и качеството на живот[5]. При пациенти след радикална простатектомия се отчитат 80% ефективност[6], а при пациенти след радиотерапия по повод карцином на простатата 66%[7]. Освен това нощното прилагане на Sildenafil citrate (VIAGRA®) за период от 6 месеца след радикална простатектомия възвръща спонтанната еректилна функция 7 пъти повече в сравнение с плацебо. Това се обяснява с подобряване на оксигенацията по време на нощната ерекция и в следствие на това невроналната регенерация[8]. А при едно от често срещаните мъжки страдания - преждевременна еякулация, Sildenafil citrate (VIAGRA®) сигнификантно подобрява увереността, общото удовлетворение от сексуалния акт, а също така намалява и рефрактерното време за достигане на втора ерекция след еякулация[9].  
 
 
Фиг. 3. Удовлетвореност на пациентите от ефекта на Sildenafil citrate (VIAGRA®)  
 
 
При мъже с депресия има ефективност 83,4% спрямо плацебо 13,7%, а при коморбидна хипертония - 69,8%, сравнено с 18,1% плацебо[10]. При пациенти с ЕД и ИБС, освен подобряване качеството на ерекцията, Sildenafil citrate (VIAGRA®) подобрява и качеството на сексуалния живот на пациента с 65%[11].  
 
Високата ефективност на Sildenafil citrate (VIAGRA®) се задържа във времето (Фиг. 3). Между 96% и 98% от страдащите от ЕД съобщават подобрение и удовлетворение от ефекта върху ерекцията дори и след четиригодишна терапия[12].  
Другото основно качество, което трябва да притежава едно лекарство е безопасност. Sildenafil citrate (VIAGRA®) притежава огромна база данни, доказващи нейната безопасност. От един мета-анализ на 120 клинични проучвания, обхващащи периода 1993-2001 г., и повече от 11 000 пациентогодини става ясно, че честотата на миокардния инфаркт и сърдечно-съдовата смъртност сред пациентите с ЕД, и лекувани с Sildenafil citrate (VIAGRA®) е сравнима, дори и по-ниска от плацебо[13].  
Разбира се, в сексуалните взаимоотношения е също толкова важно и мнението на партньорките. Според проучване, направено от Gil A, Martinez et al.[14] 82% от жените са удовлетворени от факта, че техният партньор се лекува с Sildenafil citrate (VIAGRA®) а 95,4% имат желание това лечение да продължи.  
VIAGRA® е най-проученото средство за лечение на ЕД. Тя е и едно от най-проучените лекарства по принцип. Sildenafil citrate (VIAGRA®) има уникална база данни от повече от 130 клинични проучвания и реален практичен опит - повече от 6 години, показващи ефективността и безопасността й във времето. Sildenafil citrate (VIAGRA®) демонстрира висока ефективност, независимо от етиологията и давността на ЕД. Въз основа на тези качества и качеството на ерекцията, която доставя, 80% от пациентите опитали новите ФДЕ 5 инхибитори се връщат отново към VIAGRA[15].  
Всичките тези факти - висока ефективност, доказана безопасност и подобряване качеството на сексуалните взаимоотношения наложиха Sildenafil citrate (VIAGRA®) като първо средство на избор при лечение на мъжете, страдащи от еректилна дисфункция.  
 
 
 
КНИГОПИС: 

1.   Montorsi F et al. Urology 1999; 53:1011-1-18.  
2.   Hellstrom WJ et al., Androl 2002; 23:763-71.  
3.   Rendell MS et al. JAMA 1999, 281:421-426.  
4.   Goldstein L et al. Diabetes Care 2003; 26:777-783.  
5.   Noguchi M et al., abstract 468, Joint meeting of ICS and IUGA, Paris, 23-27 Aug 2004.  
6.   Zippe CD et al. Urology 52(6): 963-6, 1998.  
7.   Zalevski M et al., Urology 1999, 53:775-778.  
8.   Padma-Nathan H et al. J Urol 2003, 169 Sppl 4:375-6.  
9.   Chris G. McMahon et al., J Sex Med 2005; 2:368-375.  
10.   Culley C. Carson et al. Urology 2002, (60 Suppl 2B):12-27.  
11.   De Busk RF et al., Am J Cardiology (2004); 93(2):147-53.  
12.   James G. McMurray et al. Abstract NoCPS53, 10th World Congress of ISSR Montréal Canada 2002.  
13.   MA Mittleman et al., IJSP, 2003, vol. 57 No 7.  
14.   Gil A, Martinez et al. Int J Impot Res 2001, 13: 338-347.  
15.   H. Claes et al., Int J Impot Res 2003, 12:S5.