Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 6 2007

Разговор с: проф. д-р Параскева Стаменова
Х-ти Юбилеен национален конгрес по неврология

виж като PDF
Текст A
 
 
 
Акцентите: Невропротекция и Редки болести  
 
Проф. д-р Параскева Стаменова е Началник Клиника по неврология в МБАЛ Царица Йоанна. Има над 200 публикации в областта на неврологията и интензивното лечение на неврологичните заболявания и медицината на съня. Има участие в 16 монографии и е главен изследовател на над 30 клинични изпитвания. От 1998 год. е председател на Българското дружество по неврология.  
 
Проф. Стаменова, като председател на организационния комитет на предстоящия 10-ти Юбилеен конгрес по неврология, бихте ли ни казали кои ще са акцентите в него?
 
От 7 до 9 юни 2007 год., в НДК - гр. София ще се проведе 10-ят Юбилеен национален конгрес по неврология, на който ще участват около 1000 невролози от страната. Ще бъде обърнато внимание на две основни теми - "Невропротекция" и "Редки болести в неврологията".  
 
Защо се спряхте именно на тези теми?  
Защото невропротекцията е изключително важен въпрос при редица неврологични заболявания, като се започне от мозъчно-съдовите заболявания, мозъчните инсулти, кръвоизливи, менингити, енцефалити, черепно-мозъчни травми и др., а така също и на периферната нервна система - различни невропатии като диабетната невропатия, след херпес зостер, тригеминалната невралгия. Невропротекцията е важно ключово място в общия терапевтичен комплекс при всички неврологични заболявания. В света са създадени над 1600 молекули. Но само няколко медикамента са доказали, чрез медицината на доказателствата, клинични проучвания, двойно слепи рандомизирани проучвания, че те имат ефект като невропротектори. В тази насока и сега изследванията продължават както от фармацевтичните компании, така и от научните колективи в различни международни институти. Това всъщност е бъдещето в неврологията.  
 
Какво представлява невропротекцията?  
Това е стратегия, не лекарство. Това са множество дейности, които трябва да бъдат свършени и то в етап на остра фаза, за да може да се предпазят невроните от по-нататъшно загиване. Това може да стане чрез апаратна вентилация при тежките случаи, да се подава кислород в достатъчно голямо количество, за да не страда невронът, да се даде медикамент, който да уплътни клетъчната мембрана, за да не може да навлизат вредни молекули, унищожавайки невроните. Също така да се дадат медикаменти, които да подобрят движението на кръвта в малките кръвоносни съдове, да подобрят метеболизма на клетката и т.н. Всичко избороено дотук представляват невропротективни стратегии. Всичко това ще бъде разглеждано в рамките на този конгрес, на който ще присъстват шест водещи професори от различни страни на света. Това за нас е много важно, особено за голяма част от българските невролози, които на конгреса ще имат възможност да чуят какво е състоянието на невропротекцията в света и какво е бъдещето й.  
 
Споменахте и редките болести като втора важна тема. Кажете нещо повече за тях.  
Втората важна тема, която ще бъде разглеждана и дискутирана на конгреса е именно "Редките болести в неврологията". Това е един въпрос, който засяга целия свят. Това са много малка част от заболяванията, те не са социално-значимите мозъчно-съдови заболявания, от които умират голяма част от хората или водят до инвалидизация. Те са около 4 на 10 000. Въпреки че са малко, те са изключително важни, защото за тях се произвеждат индивидуално лекарства - това са т.нар. "лекарства сираци". В Европа вече има такива национални програми, а в Бъргария такава се изготвя. Това, че сега ще присъстват от Европа специалисти е много добре. Те ще информират българските невролози за ранната диагностика, за събирането на групи на тези болни в база данни и обменянето й с европейските страни, за да може наистина българските деца и по-възрастните дори да могат да преживяват както в другите страни, да бъдат ранно диагностицирани и правилно лекувани. От тази гледна точка темата за редките болести в неврологията сме заложили като изключително актуална за днешния момент.