Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 6 2008

Нервно безпокойство и безсъние!
Естествено решение за активно работещите и децата

виж като PDF
Текст A
Филип Алексиев, Александър Алексиев 
 
 
Ежедневният стрес и хроничният дефицит на сън, който практически по-голямата част от работещата популаця има, обуславят появата на неврастениите, хроничната инсомния и депресивните разстройства. За съжаление безсънието и стресът не подминават децата и младите хора. Клиницистите много добре знаят, че лечението при младите е доста деликатен проблем, тъй като тази възрастова група си има своите особености - най-вече касаещи страничните ефекти на медикаментите.  
 
Сред множеството лекарствени продукти със седативен и сънотворен ефект се откроява един, който е подходящ за деца над 6 години, не води до привикване и не повлиява скоростта на реакциите при шофьори и работещи с машини:  
 
DORMIPLANT®  
(160 мг. сух екстракт от валериана и 80 мг. сух екстракт от маточина)  
 
Високата концентрация на активните съставки гарантира повишената концентрация на ГАМК в синапсите и съответно добрия седативен ефект на  
DORMIPLANT® при нервност, безпокойство и раздразнителност, при краткотрайна инсомния, причинена от нарушен стереотип на живот след дълго пътуване, стресови ситуации от социален или професионален характер или вторична лека до умерена инсомния при психиатрични или органични заболявания.  
 
 
DORMIPLANT® е единственото сънотворно и седативно лекарствено средство с отлична поносимост и липса на привикване за деца от 6 до 12 години, страдащи от безпокойство, раздразнителност и нарушение в съня. В клинични проучвания се установява при 81% от децата сигнификантна редукция на основния симптом - нарушение в съня. 60% съобщават добро и много добро повлияване на безпокойството и безсънието[1].  
 
Терапевтичната ефективност е оценена еднакво от деца/родители и лекари като добра и много добра в 94% от случаите[2].  
DORMIPLANT® сигнификантно редуцира будното време през нощта и удължава тоталното време на съня като значително подобрява качеството на сън и при деца с интелектуален дефицит[3]. При препоръчваната дозировка от 2 таблетки, приемани два пъти дневно не са наблюдавани странични ефекти.  
 
КНИГОПИС:
 
1.   Siedentop et al., 1999.  
2.   Hintelman et al., 2002.  
3.   Francis and Dempster, 2002.