Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 8 2008

ATARAX®
Възможност за преодоляване на тревожността при белодробно болни

виж като PDF
Текст A
д-р ХайтоваВсяко заболяване представлява за индивида допълнителен стрес, предявявайки към вътрешното Аз допълнителни изисквания. Болестта го прави уязвим, болката нарушава по различен начин емоционалността му, кара го да се бори или да се откаже от тази борба, прави го тревожен. Т.е. болният човек е застрашен човек, изпитва различна степен на безпокойство. Обикновено при млади хора и остра патология степента на тревожност е ниска, те са оптимистично настроени за себе си и изхода на болестта. По-трудно е обаче при възрастни пациенти, с хронични заболявания, където тревожността е засилена, депресивитета е задълбочен. При тях болестта поставя още по-големи изисквания към вътрешното его наред с трудностите на ежедневието, социалния статус и старостта.  
 
Белодробната патология е една от най- честите патологии. При острите случаи - пневмонии, бронхити тревожността е ниска, но при хроничната, която е една от най-честите причини за хоспитализация безпокойството, безнадежността и депресията в значителна степен нарастват. Много често белодробното заболяване е свързано с влошена дих. функция, потискане на дихателния център и включването на медикация, подпомагащо психичния синдром, което е изключително важно.  
 
Една от терапевтичните възможности за повлияване на напрегнатоста,тревожноста и емоционалната нестабилност е включването в лечебния план на хидроксизин дихидрохлорид (Atarax®). Като психолептично и анксиолитично средство то е предпочитан медикамент при белодробно болни, дори и с влошена дих. функция, бронхоспазъм и недостатъчност на газовата обмяна. Неговият механизъм на действие чрез подтискане активността на ключови субкортикални области на ЦНС прави приложението на Хидроксизин възможен, още повече, че притежава експериментално и клинично доказан антихистаминов и бронходилататорен ефект. Антихистаминовият ефект настъпва бързо, след час от пероралния прием, а седативният ефект се проявява 40-45 мин. след прием на табл. форми.  
 
Хидроксизин се абсорбира бързо през стомашно-чревния тракт. Пиковото плазмено ниво се достига около 2 часа след перорален прием като единичните перорални дози от 25 мг и 50 мг при възрастни са съответно 30 ng/ml и 70 ng/ml. Показва по-добро тъканно в сравнение с плазменото ниво.  
 
В Пневмологичното отделение на ОДПФЗС - гр. Враца са наблюдавани общо 37 болни, при които е включен Атаракс като част от лечебния план. Включването се е наложило по различни причини на изразен психичен синдром - от напрегнатост, безпокойство, тревожност до задълбочен депресивитет и преодоляване чувството на безнадежност.  
 
От разпределението на болните по пол - Атаракс е вкл. при 8 мъже и 29 жени. От тях при болни с остра белодробна патология - пневмонии - 4 мъже, докато при жените включване се е наложило при 8 болни, при хроничните заболявания - БА - 1, ХОББ - 1, ХДН - 1 - групата на мъжете, съответно жени - БА - 3, ХОББ - 12, ХДН - 6.  
 
При наблюдаваните болни медикацията с Хидроксизин спомага за преодоляване на психичния синдром с премахване на тревожността, без да влошава белодробното страдание. Не се е налагало и спирането на медикамента поради други странични ефекти. Болните, лекувани с Атаракс, показват по-добро самочувствие, степенно повишаване на положителните емоции, дават възможността на болния човек по-ефективно да преодолее драмата, предизвикана от болестта.  
     
Извод  
При възрастни болни, особено с хронични белодробни заболявания и психологични проблеми, включването на Хидроксизин в лечебния план спомага добрия терапевтичен отговор, давайки възможността на Аз-а да се справи с предизвикателството наречено болест по-бързо и ефективно.