Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


Пигментна лезия на петата на дете


                                  
6-годишно момче
има пигментна лезия на стъпалото на крака си, която се появила преди един месец. Родителите не съобщават за хронични здравословни проблеми при детето.

  
Физикалният преглед показва асимптоматична кафява лезия с размери 7 mm (Фиг. 1). Полетата не са добре дефинирани и има светлосиво хало около лезията.

При тест с надраскване на роговия слой частично се отстранява пигментацията.

               

                                                                         


ВЪПРОС:

Базирайки се на анамнезата и статуса на пациента, коя е най-възможната диагноза?
    


Отговор:

Д. Субкорнеален хематом


Субкорнеалните хематоми
са причинени от травматично разкъсване на папилярни капиляри, водещо до екстравазация на кръв в роговия слой на стъпалото на крака.

Понякога е трудно да се разграничат клинично субкорнеален хематом от акрален меланом или меланоцитен невус. При деца е особено трудно да се свърже появата на лезията с дадено нараняване. 

Дермоскопията може да подпомогне диагностицирането. Наличието на червено-черна, хомогенна пигментация, комбинирана със сателитни глобули (светло-сиво хало), е отличителна черта на субкорнеалния хематом. Лезията е добре очертана: кръгла или с неправилна форма и понякога линеарна, макуларна или нодуларна. Тестът с надраскване също подпомага диагностицирането на субкорнеален хематом, както и изключването на меланом или меланоцитен невус. Тестът включва използването на скалпел за отстраняване на еритроцитите, разположени в роговия слой, водещо до пълното или частично отстраняване на лезията. 

Ако клиничната история и дерматоскопските характеристики на пигментната лезия не са диагностични и резултатът от теста с надраскване е отрицателен, диагнозата трябва да бъде потвърдена чрез хирургична ексцизия и хистопатологично изследване. Субкорнеалните хематоми регресират спонтанно след няколко месеца. 

При бързо разрастваща се пигментна лезия е суспектна за акрален злокачествен меланом. Акралният меланом може първоначално да се представя като 5 до 12 mm, асиметрична, плоска плака с неравни ръбове, неправилни граници, тъмно-кафяв или черен цвят, както и неравномерна пигментация. В напреднала фаза на вертикален растеж тя може да изглежда папулозна или нодуларна. 

Синият невус обикновено се представя като синя, синьо-сива или синьо-черна папула или възелче по-малко от 1 cm. Въпреки това, сините невуси обикновено не се променят с течение на времето. 

Меланоцитният невус обикновено се появява като макула по-малка от 1 сm. Тя е кафява с еднотипна пигментация, има кръгла или овална форма и гладки ръбове. Лезията обикновено не регресира спонтанно. 

Кожните или подкожните микози обикновено водят до еритематозни или десквамативни плаки, или възли. Те могат да бъдат единични или многобройни, и са разположени на мястото на инфекция, често на крайниците или друга област. Те обикновено нарастват бавно и не регресират спонтанно. 

Състояние

Характеристика

Акрален меланом

Бързоразвиваща се, асиметрична, плоска плака; 5 до 12 mm с неравни ръбове, неправилни граници, тъмно-кафява или черна, неравномерна пигментация

Син невус

Синя, синьо-сива или синьо-черна папула или нодул под 1 сm; видът обикновено не се променя

Меланоцитни невуси

Кафява макула под 1 сm; равномерна пигментация, кръгла или овална форма игладки ръбове; обикновено не регресира спонтанно

Кожна или подкожна микоза

Еритематозни или десквамативни плаки или възли; единични или многобройни; обикновено се намира по крайници или други изложени области; расте бавно;обикновено не регресира спонтанно

Субкорнеален хематом

Червено-черна, хомогенна пигментация със светлосиво хало, добре ограничени;кръгли или с неправилна форма; понякога линеарни, макуларни, нодуларни;регресира спонтанно