Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 9 2014

10-те най-големи открития за XX-ти век... в кардиологията

виж като PDF
Текст A
                           

Електрокардиография

През втората половина на XIX-ти век, много изследвания изучават електрическата активност на сърцето, като някои от първите изследователите не са и подозирали за клиничната полза от един такъв запис. Едва през 1911 г. Augustus Waller, който е пионер на електрокардиография, казва: "Аз не мога да си представя, че електрокардиография би могла да намери широка употреба в болницата. Тя вероятно ще се използва рядко за получаване на запис на някоя рядка аномалия на сърдечната дейност". Само 13 години по-късно Нобелова награда за медицина е присъдена на Willem Einthoven, който трансформира това любопитно физиологично явление в едно незаменимо за клиничната работа записващо устройство.

Rudolf von Koelliker и Heinrich Müller са първите, които откриват през 1856 г., че сърцето генерира електричество. Първият успешен запис на електрически ритъм в човешкото сърце е направен от Alexander Muirhead през 1869-70 г., с помощта на Thomson рекордер в болница Св. Вартоломей, Лондон. Това оборудване първоначално е създадено, за да записва сигнали, преминаващи по трансатлантически кабел, който бил поставен през 1866 г. Waller извършва работата си по развитието на електрокардиография в болница Сейнт Мери, Лондон. Той използва капилярен електрометър на Lipmann, за да записва електрическите реакции на човешкото сърце. През 1887 г., Waller публикува първия доклад върху записи на сърдечната електрическа енергия от повърхността на тялото; той нарича този запис "кардиограф". Waller представя своята книга, озаглавена "Предварително проучване на 2 000 електрокардиограми" пред Сдружението по физиология в Лондон през 1917 г. Негови приноси са променливостта на електрограмата, концепцията за дипола, която доведе до изопотенциално картографиране и концепцията за векторите.

Einthoven е роден през 1860 г. на остров Ява, днешна Индонезия, следва в Медицинския университет на Урехт, Холандия. През 1887 г., Einthoven присъства на Международния конгрес по физиология в Лондон, където той наблюдава Waller, който демонстрира използването на капилярния електрометър при записването на "електрограф" на сърцето. Einthoven започва да проучва възможностите за използване на капилярния електрометър за записване на електрическите токове. През 1895 г., той открива разпознаваемите вълни, които той нарича "P, Q, R, S и Т". Ограниченията на капилярните електрометри накарали Einthoven да изработи галванометър за записване на сърдечната електрическа активност. С новата си техника, той стандартизира проследяването и формулира концепцията за "триъгълник на Einthoven" от математически свързани три отвеждания. Той описва бигеминалния, пълен сърдечен блок, "P mitrale", дясно и ляво и камерна хипертрофия, предсърдно мъждене и трептене, U вълната, и примери за различни сърдечни заболявания. Johannes Bosscha, един от учителите Einthoven, е предложил използването на съществуващите телефонни линии за свързване на болницата с лабораторията на Einthoven. Тази идея увеличила клиничната значение на инструмента на Einthoven, като дала възможност електрокардиографски проучвани да бъдат провеждани на хоспитализираните пациенти.

В рамките на 10 години от клинични проучвания на Einthoven с галванометъра, се осъзнава потенциала на електрокардиография. "Бащата на електрокардиография" е удостоен с Нобелова награда за медицина през 1924 г. Неговите важни приноси полагат основите за великите открития на ХХ-ти век и по-нататъшния напредък в областта на кардиологията.

                                                

Превантивна кардиология и изследването Framingham

Изследването Framingham е едно от най-впечатляващите медицински произведения на ХХ-ти век. По време на първата половина на века, е налице нарастване на смъртните случаи, дължащи се на сърдечно-съдови заболявания. Причините за коронарна болест на сърцето били все още неизяснени. Между 1948 г. и 1951 г., 1 980 мъже и 2 421 жени били включени в проучване в Framingham, Масачузетс.

В първия доклад на това дългосрочно проучване, "Фактори за риска за развитието на коронарна болест на сърцето и опита от шестгодишно проследяване”, е публикувана в аналите на Internal Medicine през 1961 г. Проучването показва, че високото кръвно налягане, тютюнопушенето, както и високите нива на холестерол са основни фактори при сърдечно-съдови заболявания. От този доклад, се появява концепцията за рисковите фактори, и с по-нататъшно разработване през годините, проучването дава информация на здравни професионалисти за многофакторните рискови профили на сърдечно-съдовите заболявания. Тези профили подпомагат при определянето на кандидатите, които биха могли да се възползват от превантивни мерки. Изследването Framingham предоставя информация от решаващо значение за разпознаването и лечението на атеросклероза, нейните причини и усложнения. Събраните данни за Петдесет години от жителите на Framingham са допринесли за над 1 000 научни статии; въвежда понятията като биологични, на околната среда, и поведенчески рискови фактори; идентифицирани основните рискови фактори, свързани с болестите на сърцето, инсулт и други заболявания; създава революция в превантивната медицина; и променя завинаги начина, по който медицинската общност и населението като цяло гледат на произхода на заболяванията. Трябва да се отбележи, че изследването Framingham е първото основно сърдечно-съдово изследване, което включва жени участници. Изследването не само е крайъгълен камък в историята на кардиологията, но то служи като модел за много други лонгитудинални кохортни проучвания.

                       

“Липидни хипотези” и атеросклероза

През ХІХ-ти век, артериосклероза е добре позната, но нейната етиологична и патологична значимост все още не е установена. Хипотезите, които я обясняват варират от нарушен метаболизъм до прилепнали кръвни съсиреци в артериите, които постепенно се променят в атеросклеротични плаки. През 1904 г. Felix Marchand въвежда терминът атеросклероза и предполага, че атеросклерозата е отговорна за почти всички обструктивни процеси в артериите.

В Санкт Петербург, Русия, през 1908 г., A. I. Ignatowski наблюдава възможна връзка между богати на холестерол храни и експериментална атеросклероза. Друг знак, че холестеролът може да участва в патогенезата на атеросклероза се появява две години по-късно, когато Adolf Windaus показа, че атероматозни лезии съдържат 6 пъти повече свободен холестерол от нормална артериална стена и 20 пъти повече естерифициран холестерол. Използвайки хранени с холестерол зайци за възпроизвеждане експериментално атеросклероза, Nikolai Anichkov показва, през 1913 г., че холестерола самостоятелно предизвиква тези атеросклеротични промени в заешката интима. Той открива ранни лезии, като мастни ивици, както и напреднали лезии; чрез стандартизиране на храненето с холестерол, той открил, че количеството на усвояване на холестерола е право пропорционална на степента на тежест на атеросклерозата. William Dock, в редакционна статия през 1958 г., оприличава значението на този класически труд от Anichkov с това на откриването на туберкулозния бацил от Робърт Кох.

През 1930 г., започнали изследвания на концентрацията на холестерол в кръвта, но голяма част от медицинската общност не разбирала клиничното значение от тези изследвания. През 1950 г. John Gofman и неговите сътрудници идентифицирали липопротеините с ниска плътност (LDL холестерол) и липопротеините с висока плътност (HDL холестерол), използвайки иновативна техника. В допълнение, те установили, че 101 от 104 човека с инфаркт на миокарда имат повишени LDL молекули - констатация, която те също наблюдавали при техните хранени с холестерол атеросклеротични зайци. Групата на Gofman наблюдавала обратна връзка между HDLs и риска от коронарна болест на сърцето. През 1952 г., Laurence Kinsell и колегите му установили, че поглъщането на растителни храни и избягване на животински мазнини, намалява нивото на холестерола в кръвта. Най-важното проучване за идентифициране на нивото на холестерола в кръвта, като рисков фактор за коронарна болест на сърцето, е изследването Framingham, което показва, че рискът от развитие на клинично значимо заболяване на коронарните артерии зависи от на нивата на холестерол в кръвта.

През 1950-те и 1960-те години, са въведени много холестерол-понижаващи средства в клиничната практика, включително и никотинова киселина, холестирамин, клофибрат, и растителни стероли. През 1961 г. Американската асоциация за сърдечни заболявания започва насърчаване на хората да следват "разумна диета" и през 1964 г., Konrad Bloch и Feodor Lynen получават Нобелова награда за медицина за работата им върху метаболизма на холестерола и мастните киселини. През 1970 г., Michael Brown и Joseph Goldstein намират LDL рецептора и неговия механизъм на действие, и получават Нобелова награда за медицина през 1985 г. Друг основен пробив в фармакологичното лечение на хиперхолестеролемията е откриването на статините (3-хидрокси-3-метилглутарил коензим А редуктазни инхибитори). Akira Endo в Япония открива първия статин, компактин, през 1976 г. През 1985 г., в САЩ е създадена Националната програма за обучение относно холестерола, за да се образоват както лекарите, така и пациентите за важността на лечението на хиперхолестеролемията, като първите ръководства са публикувани през 1988 г. Благоприятните ефекти на липидопонижаващи медикаменти стават явни чрез големи клинични и ангиографски проучвания.

                    

Интензивни кардиологични отделения (ИКО)

В началото на 60-те години, техниката на неоперативна кардиопулмонална реанимация и непрекъснат телеметричен мониторинг с алармена система, поставят основите на кардиологичните отделения - специализирани отделения за интензивни грижи при пациенти с остър инфаркт на миокарда (ОИМ). Тези отделения са комбинирани с две прости стратегии: 1) групирането на пациенти с ОИМ в едно болнично звено, където е необходимото оборудване и лекарства са лесно достъпни и, където пациентите са под непрекъснатото наблюдение на обучен персонал,  и 2) обучението на специализирани медицински сестри, които да разпознават и лекуват аритмии бързо при отсъствието на лекар. Основната цел е да се намали броят на смъртните случаи, причинени от аритмии. Въпреки това, нелечими са оставали шока или рефрактерен белодробен оток в резултат на неадекватната помпена функция на сърцето. Desmond Julian представя първото описание на ИКО на Британското торакално дружество през юли 1961 г. На следващата година, Gaston Bauer и Malcolm White откриват ИКО в болница в Сидни. Почти по същото време, K.W.G. Brown в Торонто, Hughes Day в Канзас, и Lawrence Meltzerвъв Филаделфия започват мониторинг на пациенти с инфаркт на миокарда в ИКО. Значението на специализираната грижа прилагана в ИКО е осъзната през 1967 г., когато Thomas Killip и John Kimball публикуват своя опит, представящ 250 пациенти с ОИМ, които са били лекувани в ИКОя. В сравнение с други пациенти, които са имали ОИМ, тези, лекувани в ИКО са имали по-добри шансове за оцеляване при липса на кардиогенен шок. Други центрове отчели подобни резултати.

От опита, натрупан в първите ИКОя, скоро станало ясно, че аритмиите са много по-често, отколкото е било подозирано преди това. Камерните екстрасистоли са широкоразпространени и генерират голям интерес като "предупреждение" за аритмии. Bernard Lown и колеги съобщават, че са не наблюдавали поява на камерно мъждене при пациенти, които са имали аритмия и са били лекувани с лидокаин. Развитието на ИКОя съвпада с бързото разрастване на употребата на пейсмейкъри, което се извършва при 35% от пациентите с ОИМ в Медицинския център на Ню Йорк Болница Корнел през 1967 г.

Успехите на ИКОя в реанимацията и в откриването и лечението на аритмиите, фокусира вниманието на изследователи върху левокамерна недостатъчност и кардиогенния шок. Въведен е Swan-Ganz катетъра, чието използване за инвазивно мониториране на сърдечната хемодинамика става рутинно в някои центрове.

                

Eхокардиография

Еволюцията на ехографията датира от 1880 г., когато Pierre и Jacques Curie откриват пиезоелектричество. По време на Втората световна война, ултразвуковата диагностика напредва бързо, поради използването й за откриване на подводници. Пионерите на ехокардиография са Inge Edler, кардиолог в университета в Лунд, Швеция, и Hellmuth Hertz, шведски физик. Edler и Hertz взимат назаем сонарно устройство от местната корабостроителница, подобряват го и записват сърдечното ехо от собственото сърце на Hertz. С развитието на този ултразвуков "рефлектоскоп", се появява ехокардиография. Edler и Hertz първи съобщават за продължителен запис на движенията на стените на сърцето през 1954 г. и описват използването на ултразвуковия кардиограма при митралните клапни заболявания през 1956 г. Edler идентифицирани няколко структури при ЕхоКГ и прави филм, който е показан по време на Европейския конгрес по кардиология през 1960 г. С развитието на Doppler ЕхоКГ през 1960 г., и появата на мастилено-струйния принтер (друго изобретение от Hertz) води до разработването на цветния доплер. През 1977 г., Edler и Hertz получават наградата Ласкер, която е американският еквивалент на Нобеловата награда за медицина.

В Германия, Sven Effert и колегите му, идентифицират в лявото предсърдие маси, използвайки ултразвук на сърцето през 1959 г. Групата на Effert посещава Съединените щати в началото на 60-те години, където се срещат с Claude Joyner и обсъждат потенциала на ехографията, включително основното й предимство, че е напълно безопасна. В Университета на Минесота, John Reid, електроинженер, с John Wild, работят по характеристиката на тъканите с помощта на ултразвук и разработват първия клиничен ултразвуков скенер. По-късно, Reid стана член на група на Joyner във Филаделфия, където през 1963 г., те публикуват първата американска статията за ехокардиография. В началото американските постижения в клинична ехокардиография се приписват на Harvey Feigenbaum, който ръководи изследванията в новото поле на сърдечната ехография. През 1968 г. в Индианаполис, той провежда първия академичен курс, посветен изцяло на сърдечна ехография, както и през 1972 г., той написва първата книга за ехокардиография. Впоследствие започва приложението и на по-нови техники, като например 2-3-4-измерна, трансезофагеална и Доплер ехокардиография.

             

Tромболитична терапия

Едно от най-вълнуващите постижения на миналия век в областта на кардиологията, е въвеждането на тромболитична терапия при пациенти с инфаркт на миокарда. През 1933 г. William Tillet и R.L. Garner открили, че група А β-хемолитични стрептококи, произвеждат фибринолитично вещество, което те наричат стрептококов фибринолизин. Haskell Milstone, през 1941 г. предположил, че плазмен фактор, който той нарича "плазма лизиращ фактор", е необходим за стрептококо-медиираната фибринолиза. L. Royal Christensen, микробиолог, описал целия механизъм на стрептококовата фибринолиза през 1945 г. Той показва, че човешката плазма, съдържа прекурсов на ензимна система, който той нарича плазминоген, и че стрептококовият фибринолизин, който той нарича стрептокиназа, е активатор, който може да конвертира плазминоген в протеолитичния и фибринолитичен ензим плазмин. Две години по-късно, Christensen предоставя на Tillet пречистен препарат на стрептокиназа. Sol Sherry, Alan Johnson, и George Hazlehurst се присъединяват към Tillet за извършване на опити с животни със стрептокиназа, за да се определи неговата ефикасност при лечението на остра коронарна тромбоза. През 1952 г. Tillet и Johnson съобщават за лизиране на експериментални тромби в ушите зайци чрез приложение на интравенозна стрептокиназа през периферна вена. Пет години по-късно, групата на Sherry съобщава за рационален подход при тромболизата чрез приложение на натоварваща доза и поддържане на инфузия със стрептокиназа, достатъчна за увеличаване на тромболитичната активност на плазмата няколко стотин пъти и да се поддържа плазмена концентрация на стрептокиназата около 10 μ/ml.

През 1958 г. е извършено първото проучване с интравенозно приложение на стрептокиназа при пациенти, които са имали ОИМ. Значението на тромболизата при такива пациенти е подчертано, когато Marcus DeWood предоставя ангиографски доказателства за високата честота на тотално запушване на свързаните с инфаркта артерии през ранния период на миокарда, и Peter Rentrop и неговата група показват бърза реканализация след локално приложение на стрептокиназа директно в артерията, свързана с инфаркта. След това, голям брой проучвания демонстрират както краткосрочни и дългосрочни ползи от тромболитична терапия.

                 

Сърдечна катетеризация и коронарна ангиография

През 1844 г., Claude Bernard, известен френски изследвания физиолог, използвa катетри за измерване на интракардиалното налягане при животни и въвежда термина "сърдечна катетеризация". С откриването на рентгеновите лъчи през 1895 г. от Wilhelm Roentgen, става възможен нов подход в изучаването на сърдечната анатомия. Двама германски лекари, Friedrich Jamin и Hermann Merkel, публикуват първия рентгенов атлас на човешките коронарни артерии през 1907 г. През 1929 г. един млад специализант по хирургия, Werner Forssmann, извършил първата документирана човешка сърдечна катетеризация върху себе си в Еберсвалд, Германия. Той анестезира левия си лакът, поставя катетър в цефалната вена, и потвърждава позицията на върха на катетъра в дясното предсърдие чрез използване на рентгенография. Неговата цел е да се намери безопасен и ефективен начин да се инжектират лекарства за сърдечна реанимация. Forssmann скоро разширява своите експерименти, прилагайки интракардиално инжектиране на контрастното вещество през катетър, поставен в дясното предсърдие. Неговият принос, заедно с развитието на нетоксични контрастни материи и постиженията в радиологични техники, поставят основите за развитието на коронарна ангиография.

André Cournand и Dickinson Richards, през 1941 г., използват сърдечния катетър като диагностичен инструмент за първи път, прилагайки катетеризационни техники за измерване на налягания и сърдечен дебит. През 1956 г., заедно с Forssmann, те получават Нобелова награда за медицина. През 1958 г., Mason Sones извършва селективна коронарна ангиография при повече от 1000 пациенти, и публикува кратко описание на техниката си в “Модерни концепции на сърдечно-съдовите болести” четири години по-късно. Това води до бърз напредък на коронарна ангиография през средата на 60-те години. Melvin Judkins, рентгенолог, който е учил коронарна ангиография със Sones, създава своя система от коронарни изображения през 1967 г., въвеждайки серия от специализирани катетри и усъвършенства трансфеморалния подход.

                

Сърдечна хирургия

Wilfred Bigelow и неговият екип извършват процедури при отворено сърце на животни чрез използването на хипотермия през 1949 г. Това подтиква изследванията относно приложимостта на хипотермия и при хората. През 1953 г. John Lewis извършва първото успешно затваряне на междупредсърден дефект при 5-годишно момиче с отворена сърдечна операция и хипотермичната техника, която групата на Bigelow е развила. В десетилетието между средата на 50-те години и средата на 60-те години, хирургичните проучвания са фокусирани върху различните техники на хипотермия и тяхното клинично приложение.

Машината сърце-бял дроб, която предлага допълнителна защита на жизненоважни органи, е използвана от John Gibbon през 1953 г. по време на затварянето на междупредсърден дефект. В "Основите на гръдната хирургия," Eloesser пише: "Идеята на Gibbon и нейното приложение вземат място сред най-смелите и най-успешните подвизи на човешкия ум." Опитът, придобит с отворената сърдечна хирургия при вродените пороци позволяват на хирурзите да започнат валвулопластики. През 1956 г., Walton Lillehei и неговия екип коригират митрална регургитация чрез клапна реконструкция при отворена операция. След това, много хирурзи от цял свят правят отворени операции, като постепенно е въведено и клапното протезиране.

През 1935 г. Claude Beck от Клиниката в Кливланд публикува своя труд, "Развитието на ново кръвоснабдяване към сърцето чрез операция", където описва техниката си за присаждане на част от пекторалния мускул върху епикарда, за да се създаде ново кръвоснабдяване. Работата му върху миокардната реваскуларизация вдъхновява и пленява въображението на много хирурзи. Arthur Vineberg използва вътрешната мамиларната артерия, за да осигури нов източник на кръв към миокарда през 1946 г. Тази техника става много популярна; около 5 000 такива операции са извършени между 1950 и 1970 г. През 1964 г. Vasilii Kolessov, руски сърдечен хирург, извършва първата мамиларно-коронарна артериална анастомоза. René Favaloro постига физиологичен подход в хирургичното лечение на исхемична болест на сърцето - байпас процедура през май 1967 г. Той използва автоложна вена сафена да замени стенозирал сегмент на дясната коронарна артерия. Скоро Dudley Johnson удължава байпас процедурата като включва левите коронарни артерии. През 1968 г. Charles Bailey и Teruo Hirose и George Green използва вътрешната мамиларна артерия вместо вена сафена за байпас. Днес, коронарният байпас е една от най-честите операции и се осъществява по цял свят.

                      

Автоматични имплантируеми сърдечни дефибрилатори

Може би първият успешен опит за електрическа дефибрилация е осъществен през 1775 г., когато Peter Abildgaard, датски ветеринарен лекар, оценява ефектите от токовия удар и контраудара при пилета. През 1899 г. Jean-Louis Prevost и Frederic Batelli били първите, които старателно изучават последиците от електрически разряд на сърцето. Те отбелязват, че ако шок се прилага в рамките на секунди от появата на фибрилации, резултатът е дефибрилация, която успешно възстановява синусовия ритъм. В началото на 1930 г., D.R. Hooker и неговия екип преразглеждат съществуващите познания за дефибрилация.  

Оригиналната концепция за изкуствен пейсмейкъра се дължи на Albert Hyman, чиято работа по темата се появява в архивите на Internal Medicine през 1932 г. Петнадесет години по-късно, Beck е първият, който прилага електрическа дефибрилация на човешко сърце в операционната зала. Bigelow, John Callaghan, и John Hopps, в Института Бантинг в Торонто, разработват техника с трансвенозен пейсмейкър, която докладват през 1950 г. Smith and Stone Ltd построяват първият търговски пейсмейкър по техен дизайн. През 1956 г. Paul Zoll и колеги извършват първата успешна външна дефибрилация при човек. В Швеция, през 1958 г, Åke Senning и Rune Elmqvist проектират миниатюрен импулсен генератор, който се имплантира при торакотомия. Wilson Greatbatch, в Съединените щати, създава имплантируем пейсмейкър захранван от цинково-живачна батерия. В началото устройствата са асинхронни; Първият атриовентрикуларен (AV) синхронен пейсмейкър, който симулира истинско физиологично състояние, е имплантиран през 1962 г.

Тези постижения и разширяването на знанията за клинична електрофизиология довели до изобретяването на автоматичния имплантируем сърдечен дефибрилатор (АИСД). Това устройство е предназначено да прекъсва камерно мъждене, като по този начин се предотвратява фатален изход. Michel Mirowski, Morton Mower, и William Staewen в Синайската болница на Балтимор си сътрудничат за изработката на АИСД през 1969 г. На следващата година, те публикуват своите експерименти с животни в архивите на Internal Medicine. Концепцията за АИСД предизвиква много критики, но групата от Балтимор продължава своята работа. Marlin Heilman (основател на Medrad, малка компания, която доставя ангиографски катетри), се присъединява към тази група през 1972 г. Heilman помага да се направят чувствителни вериги, които биха могли да идентифицират камерно мъждене въз основа на математическа формула. През февруари 1980 г., след задълбочени изследвания върху животните, екипа на Mirowski успешно лекува първия си човешки пациент с АИСД. Сред първите 50 пациенти, процентът на смъртност е по-малко от 10%. Скоро АИСД става избор на лечение при пациенти с животозастрашаващи камерни тахиаритмии, надминавайки по ефективност дори най-добрите лекарства, с които разполага медицината при тези пациенти.

           

Коронарна ангиопластика

През 1964 г., Charles Dotter и Melvin Judkins описват нов метод за коригиране на стенозата на илиофеморалните артерии с твърди дилататори. Независимо от факта, че тази техника е разработена в Орегон, процедурата до голяма степен се игнорира в Съединените щати, поради техническите трудности и усложненията. Въпреки това тази техника се използва за лечение на голям брой пациенти в Европа. В Цюрих, Andreas Gruentzig замества твърдия дилататор с балонен катетър и извършва първата периферна балонна ангиопластика на човек през 1974 г.

След успехите в коронарната ангиопластика при животни, Gruentzig и неговите колеги провеждат първата интраоперативна балонна ангиопластика на човешко сърце. Скоро Gruentzig прави първата коронарна ангиопластика при пациент, който е буден. На 16 септември 1977 г., Gruentzig извършва балонна ангиопластика на изолирана стеноза на проксималната лява предна низходяща коронарна артерия при 37-годишен мъж, който е дал съгласието си за ангиопластика дори след като е бил уведомен, че ще бъде първия пациент, при който се извършва тази процедура. Впоследствие екипа на Gruentzig описва процедурата в статия в New England Journal of Medicine, обяснявайки техниката на перкутанна транслуменна коронарна ангиопластика (ПТКА) използвана при 50 пациенти. Техниката на Gruentzig взривява кардиологичната общност и започва ерата на интервенционалната кардиология. Това необикновено постижение не би могло да бъде извършено без предварителното развитие на коронарната ангиография, коронарната байпас хирургия, и периферната съдова дилатация. Създаден е Международен регистър за ПТКА, за да осигури метод за систематична оценка на тази нова процедура. Дори след преждевременната смърт на Gruentzig през 1985 г., неговата техника продължава да се развива и в последствие довежда до започване на коронарна атеректомия (1986) и коронарно стентиране (1987). До 1997 г., ангиопластиката става една от най-честите медицински интервенции в света.