Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 9 2014

Четири стратегии за насърчаване на здравословния начин на живот във вашата практика

виж като PDF
Текст A
 Под Фитнес трябва да се разбира психическата и физическа способност и годност на човек, даващи му възможност да преодолява разнообразните душевно-интелектуални и физически натоварвания в ежедневието, професията и свободното време, по начин, който не довежда до ментална или физическа умора, или дори изтощение и възпрепятстване на едно нормално креативно водене на живот.“                  

Prof. Dr. med. Dieter Jeschke

 

Когато лекарите препоръчват фитнес упражненията като избор на лечение при пациентите, се случват хубави неща

                        

Насърчаването за здравословен начин на живот е предизвикателство за практиката на всеки общопрактикуващ лекар. Въпреки че повечето пациенти разбират значението на физическа активност и здравословно хранене, много от тях не успяват да променят своите нездравословни навици за намаляване на теглото и подобряване на хроничните заболявания. Медикаментите често имат доминираща роля в лечението на тези пациенти, въпреки че само лекарства рядко са напълно ефективни, докато промените в начина на живот са показали значително намаляване на заболеваемостта и смъртността при повечето хронични заболявания. В допълнение, пациентите се притесняват и срамуват от своето състояние, избягват диалога с лекаря, което възпрепятства започването на по-здравословен начин на живот.

Има по-добър начин!

 

 

Четирите стратегии

                         

Създайте здравословна атмосфера

Първата стъпка за насърчаване на здравословен начин на живот е окуражаване на семейните лекари да бъдат фитнес модел за подражание. Повечето пациенти гледат на техния личен лекар като модел за подражание, освен това те възприемат лекари, практикуващи здравословен начин на живот, като по-надеждни и това по-добре ги мотивира самите те да прилагат здравословен начин на живот. Тези лекари също са по-склонни да предоставят фитнес консултации на пациентите си.
Лекарите трябва да са ангажирани с повишаването на личната осведоменост по отношение на фитнес въпросите сред останалите служители, както и насърчаване провеждането на "разговори на разходка". Когато лекари и служители постигат личните си фитнес цели, промените стават видими и за пациентите.
Би било полезно да се избере човек, който да води тези усилия във Вашата практика. Това лице може да помогне при първата среща с персонала, обясняващо значението на фитнеса и ползата от подобряването на собствени фитнес умения сред лекари, персонал и пациенти.
Уместно е създаването на плакати, подчертаващи как хора от персонала са постигнали значителни фитнес успехи, като спиране на лекарствата, намаляване на кръвното налягане и нивото на кръвната захар, намаляване на теглото и подобряване на емоционалното благополучие. Плакати могат да се поставят на стратегически места из цялата клиниката, за да се стимулира здравословна вътрешна конкуренция и да се подтикват пациентите към новата фитнес култура.

                                 

Осъществете необходимите промени

Провеждане на кратка, неформална оценка на практиката си като попитате себе си следните въпроси:
Как средата във Вашата практика в момента популяризира фитнеса (физическа активност, здравословно хранене и емоционално благополучие)? Идентифицирайте предизвикателствата, пред които сте изправени и си представете какво би било, ако във Вашата клиника успешно се прави всичко, което може да се направи за насърчаване на фитнеса.
Какви са ролята и отговорностите на членовете на персонала за насърчаването на фитнеса? Това трябва да е екипно усилие, не само отговорност на лекаря. Така например, персоналът на регистратурата може да предложи на пациентите да попълнят фитнес анкета. Сестрата може да изчисли индекса на телесна маса (ИТМ) на пациента, да измери обиколката на талията му, да му обясни накратко фитнес понятия, преди лекарят да влезе в кабинета. След прегледа сестрата може да се върне в стаята, за да отговори на въпросите, да помогне с поставянето на цели или предоставянето на образователни материали на пациента.
Какви средства или системи ще трябва да се прилагат, за да подкрепят Вашите усилия? Вашата практика вероятно ще трябва да направи промени в процеса, като например добавяне на ИТМ и обиколката на талията към рутинните измервания, предоставяне на свързани с фитнеса образователни материали за пациента във Вашата приемна и кабинетите.
                       

Ангажирайте пациентите

За да инициират фитнес разговори с пациентите, американски семейни лекари са открили, че е полезно да се възползват от деликатни моменти, като например лоши лабораторни резултати, скорошно диагностициране на хронично заболяване, нови посещения на пациентите, годишни посещения и детски консултации. Те също така установили, че преминаването от разговори тип "съветване" към разговори по-ориентирани към пациента предизвикват по-възприемчив отговор от пациенти. Лекарите използват и мотивационни техники на интервюиране като следните:
Отворени въпроси – например: "Как чувстваш здравето си тези дни?"
Утвърждаване – например: "Вие може би не сте достигнали целта си все още, но погледнете колко далеч сте стигнали."
Разсъждаващо слушане – например: "Това звучи като че ли не се чувствате уверени за извършване на тази промяна, но все пак искате да се промените."
Резюмета - например: "Нека да обобщим това, което току-що говорихме."
Тези техники са доказали ефективността си за мотивиране на здравословна промяна на поведението на пациентите.
При започване на фитнес разговори с пациенти първата цел е да се оцени текущото им ниво на активност, здравословното хранене и емоционалното благосъстояние, и готовността им да се променят. Резултати от проучванията показват, че разрешаването на всеки проблем поотделно е по-лесно и по-малко натоварващо за пациентите.
Следващата стъпка е да се помогне на пациентите да си поставят малки, разумни цели. За да се отговори на първия домейн на фитнеса – физическата активност, целите не трябва да са започване на строга тренировъчна програма в скъп фитнес или офор­мяне на атлетично, мускулно тяло или фигура като на модел. Избягването на тези концепции и наблягането на термина "физическа активност" вместо "упражнения", като последните често се прикрепват към идеите на непостижима физика на тялото и непостижими цели.
Избягвайте да повтаряте често на пациентите за значението на ангажирането в 30 до 60 минутна непрекъсната физическа активност всеки ден и резултата от нея в дългосрочен план за здравето. Вместо това попитайте пациентите какво мислят те, какво биха могли да направят само за пет до 10 минути на ден, за да се подобри физическата им активност. Ако пациентът води заседнал начин на живот, изкачването на стълбите вместо качването в асансьора, паркирането на колата в далечния край на паркинга или разхождането на кучето, всичко това може да допринесе за увеличаването на физическата активност. Идеята е да се изгради увереност и способност, като същевременно се избягва нараняване или чувство за провал. Пациентите трябва да бъдат оптимистично настроени за целите, които са си поставили. Попитайте ги колко уверени са в способностите си да изпълнят всяка цел. Ако увереността им е висока, напишете фитнес целта на рецепта за пациента, която да вземе у дома, и си го запишете в картона на пациента, така че да можете да го попитате при следващото посещение. Ако увереността им е ниска, работете с тях, за да изберете по-изпълнима цел.
Вторият фитнес домейн – здравословното хранене, включва повече от просто "добро" диетично хранене. Пациентите трябва да разберат мисловните процеси, свързани с хранителните им навици, и много от тях ще трябва да възстановят тяхната физиологична идентификация на глад и да се научат да реагират адекватно на нея. Пациентите трябва да бъдат насърчавани да мислят за това, защо са яли и да ядат само когато са гладни. Този недиетичен подход позволява на пациентите да премахнат строгите правила на диетите или строгото намаляване на теглото, които рядко работят в дългосрочен план.
Емоционално благополучие е третият фитнес домейн. Тъй като физическата активност и здравословното хранене често са обвързани с емоционалното здраве на пациентите, решаването на този домейн може често да отключи тяхната мотивация да се справят с останалите. Някои семейни лекари могат да се чувстват неудобно при задаване на въпроси на пациентите свързани с тяхното емоционално благополучие. Въпреки това, при неизпълнение на това може да бъде пропусната възможността да се окуражат здравословните промени в поведението. Попитайте пациентите дали чувстват тъга, стрес или безпокойство и им помогнете да разберат възможните причини, като например влошени отношения, твърде много дейности или дори липсата на сън. Споделете стратегии за справяне с тези проблеми, като това да се научат да изразяват чувствата си по подходящ начин, да говорят с близък приятел, да използват методи за релаксация и да намират повече свободно време за самите тях.
Друг начин за справяне с емоционалното благополучие е чрез дневник "храна и дейност", в който пациентите да записват какво ядат всеки ден и как се чувстват. Това може да помогне на пациентите да разберат как техните емоции играят роля в това, което ядат и как това може да ги научи да не използват храната, за да се справят със стреса или други емоции. Пациентите трябва също да бъдат насърчавани да създадат малки, постижими цели, свързани с тяхното емоционално благополучие, като например прекарвайки пет минути всяка сутрин в размисли или медитация, или обядвайки с приятел, веднъж седмично.

                               
Проследяване

Повечето хора променят поведението си постепенно. Те могат да се движат напред и назад през четирите етапа на промяната – предварително обмисляне, обмисляне, подготовка и действие, преди да преминат към етапа на поддръжка, където целта е да се сведат до минимум рецидивите. Рецидивите са почти неизбежни, но взаимно разработен, индивидуализиран план за подкрепа и проследяване може да помогне на пациентите да поддържат по-здравословен начин на живот. Планът следва да обърне внимание как и кога ще направят оценка на напредъка на пациента или предоговорят целите. В някои случаи ще се изисква посещение отново. В други случаи, проследяване може да се случи по телефона или електронната поща с медицинска сестра или диетолог. Проследяването в повечето случаи трябва да се случи в рамките на три седмици.