Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2015

Разговор с проф. д-р Марио Станкев

виж като PDF
Текст A
Какво е новото в Националната кардиологична болница и какво предстои?

Новото в НКБ е обновяването на сградния фонд на болницата. Болницата работи по един европейски проект за енергийна ефективност, който спечели 2013 г. Ремонтът е 100% финансиран от проекта в размер от 1 млн. лв., които покриват изцяло подмяната на инсталациите с енергоспестяващи. Подменят се енергийните тела с нови, тъй като болницата е строена през 1964 г. и сградният фонд беше изключително застарял. Освен това подменяме и осветителните тела с енергоспестяващи, а външният облик на сградата ще бъде съвсем различен - съвременен, с изолационни материали, които ще подобрят значително състоянието на болницата и ще повишат енергоспестяването, като може би до между пет и седем години ние ще възвърнем тази инвестиция, като ще плащаме много по-малко средства за ток и отопление.

Има ли други проекти, по които работите?

Сега работим по два нови проекта, които отново са европейски. Единият от тях е по програма Развитие на човешките ресурси, който е бил с термин 2007-2013 г., но средствата не са били усвоени. Дадоха ни възможност да работим по този проект, тъй като голяма част от пациентите с онкологични заболявания минават и през нашата болница, тъй като почти всички от тях стигат до изострена сърдечна недостатъчност. На тази база ние ще се опитаме да закупим съвременна апаратура за подобряване на диагностиката, проследяването и лечението на пациентите с онкозаболявания, ако бъдат отпуснати средства за това.
Сега работим и по една съвсем нова програма, която ще бъде отворена през февруари, наречена „Хоризонт 2020”. Програмата отново е насочена към оборудване с апаратура на значими медицински структури, каквато е нашата болница. Тук обаче акцентът е вече върху иновациите и ранната диагностика и профилактика. Ние вече стартирахме подготовката за участие и в двата проекта.

Какви са проблемите, пред които се изправяте като директор на болницата?

Като държавна болница с такъв голям здравен фонд и толкова много хора, работещи в нея (830 човека), изпитваме затруднения при финансирането от НЗОК, тъй като 98% от приходите ни идват от там, а голяма част от клиничните пътеки са недофинансирани .
Болницата има уникална структура – „Детска кардиология” и „Детска кардиохирургия”, като само тук в страната се лекуват децата със сърдечно-съдови проблеми – те са около 500 на година. Недофинансирането на лечението води до дефицит и по този начин се влошава материалното състояние на работещите в медицинското заведение. Затова ние пледираме пред Министерството на здравеопазването, НЗОК и обществеността да бъде увеличена стойността специално на лечение на най-малките ни пациенти, които са от 0 до 1 година, които отнемат почти тройно от отделените средства за лечение. Защото ако тази клиника спре дейността си поради това, че лекарите я напуснат, тези деца трябва да се лекуват в чужбина, а там лечението е в пъти по-скъпо. При едно такова положение фондът за лечение на деца в чужбина ще бъде изчерпан само за 10 деца.
За съжаление една такава структура като нашата, не беше ремонтирана повече от 20 години и миналата година, благодарение на Министерство на здравеопазването ни бяха отпуснати 650 хил. лв., за да ремонтираме Детското кардиологично отделение. В момента текат ремонтни дейности и то ще се превърне в приятно за пребиваване и лечениена децата място. Поради това, че ремонтът не беше осъществен по-рано, за губихме много пациенти от Македония, Албания и Косово, които идваха да се оперират тук, но поради не толкова добрите условия спряха да идват. Сега се надяваме, че ще си върнем този контингент, тъй като той носи позитиви за болницата  - значими средства.

В заключение, на какво бихте желали да акцентирате?

В областта на кардиологията – имаме много пациенти и традиции като най-голяма болница в страната за лечение на сърдечно-съдови заболявания и на практика кардиологичното  ни отделение е почти ежедневно запълнено, като се стремим пациентите ни да получат оптимално лечение. По отношение на другите клиники и структури – ежемесечно се правят колегиуми, разбор на дейността на болницата. И отново отбелязвам – големите университетски болници като нашата страдат от недофинансиране, защото тук идват най-тежките случаи, няма друга инстанция, при която да отидат тези болни, а техните състояния отнемат голям финансов ресурс и ни тежат като финансово състояние.