Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 5 2015

Работа с чужденци - в чужбина или в собствения ви заден двор

виж като PDF
Текст A
Намирането на правилния път за постигането на международно здравеопазване изисква отговори на правилните въпроси и избор на подходящите партньори.

През цялата си кариера много семейни лекари могат да имат възможност да упражнят правото си на участие в световното здравеопазване, далеч от тяхната сегашната практика, дори и само за кратък период от време, както и да практикуват на други места. Те могат да бъдат побутнати от новото поколение студенти и специализанти, много от които вече са имали значителен опит в работата и пътуването в други страни и се стремят да продължат с тази дейност по време на обучението си по медицина. За някои това може да означава да работят една седмица, един месец или една, или повече години извън пределите на собствената си страна. С повече от 25 години опит в международното здраве ще разгледаме в тази статия кои са някои от многото начини, по които може да постигнете целта си за работа в страната и чужбина.

  

Може да се наложи първо да отговорите на някои много практични въпроси:

  • Дали личните обстоятелства и времето ми позволяват да напусна страната за международна работа и ако е така, за колко време?
  • Ако не мога да тръгна, ще се ангажирам ли в здравните проблеми на вътрешния пазар, независимо дали на местно ниво или на други места в страната?
  • Какви са целите ми и как ще знам, че доброволният труд ще ми бъде полезен?
  • Ще отида ли с организация или ще организирам сам пътуването си?
  • Кой ще ме замести в практика ми и другите ми работни задължения?

 

Внимание
Когато се заемете с медицинска работа в международен план, има няколко въпроса, които внимателно трябва да разгледате.
   

Етиката на медицинска дейност в други страни
Когато обмисляте работа в чужбина, вземете под внимание също така етичните въпроси, които биха били повдигнати за възможните ефекти от краткосрочното доброволстване, включително недостатъчно проследяване, недостатъчното участие на местните лекари, недостатъчното участие на местната общност, малкото до никакво внимание по отношение на местните нужди, както и предоставянето на грижи, които не сте лицензирани да предоставяте в родната си страна. Освен това, ако имате намерение да вземете лекарства с вас, консултирайте се с местните власти, за да разберете правилата относно внасянето на медикаменти в страната и избягвайте внасянето на лекарства, които са с изтекъл срок на годност или изтичат скоро след пристигането. Краткосрочните медицински пътувания със сигурност могат да запълнят една празнина в здравеопазването в световен мащаб, но трябва да се прецени внимателно, за да се избегне причиняването на повече вреда, отколкото полза.
       

Вашето желание да бъдете учещ се
Няма съмнение, че имате практически и технически познания, които да предложите. Но все пак трябва да приемете, че сте в различна среда и култура и вероятно ще трябва да адаптирате своя подход различно от това, което правите вкъщи. Една от целите на пътуването ви трябва да е учене от местните специалисти по здравни грижи, тъй като това ще ви помогне да комуникирате по-лесно с тях, да покажете уважение към това, което правят, и да признаете техния опит и познания.
     

Сходството на вашия екип
Ако решите да се присъедините към екипа, се уверете, че мисията на групата е съвместима с целите ви. Например проверете дали те работят добре и в тясно сътрудничество с ръководителите си, и се опитват да допринесат за дълготрайна промяна. Ако планирате пътуване с организация, основана на вярата, то е важно за вас и тях да споделят своите религиозни убеждения и да сте наясно, че много групи проповядват вярата си заедно с техните здравни грижи. Религиозната принадлежност на групата може да бъде особено важна, когато става въпрос за дейности, като репродуктивно здраве и превенция на ХИВ. 
    

Логистика
Обмислете следните въпроси когато планирате пътуването си:

Намиране на време
Намирането на време за тръгване често е най-голямото предизвикателство за практикуващите медицински специалисти. Единият вариант е да използвате отпуската си. Другият е да преговаряте за време за работа в чужбина във вашия договор преди да започнете работа.

Оставяне на заместници
Ако имате намерение да отидете за по-продължително време в чужбина, се уверете, че вашият ръководител и колегите подкрепят решението ви, така че да можете да освободите графика си и да прехвърлите грижата за пациентите ви, докато ви няма. Може да се наложи да видите повече пациенти, докато сте в града, за да компенсирате пропуснатите доходи, докато сте били далеч или да отговаряте по-често на повиквания, за да компенсирате времето, през което няма да бъдете на разположение.

Намиране на група
Безспорно е по-лесно да се присъедините към съществуваща вече група, особено когато пътуват за първи път, отколкото да организирате самостоятелно пътуване. Организации с дългогодишен опит в организирането и провеждането на международни медицински пътувания ще ви помогнат с логистиката, настаняването, документацията и необходимите сертификати. Те имат опит с медицинска застраховка в случай на необходимост.

Има много организации, измежду които да избирате, но намирането на най-подходящата за вас изисква да си направите домашното в зависимост от вида на работата, която ви интересува, географското местоположение, както и времето от годината. Започнете проучването година по-рано.

За международни пътувания имайте предвид следното:

  • Къде географски искате да работите?
  • Кога искате да отидете? (По кое време на годината?)
  • За колко дълго? Краткосрочно (2-3 седмици), по-дълъг срок (1-6 месеца) или една и повече години?
  • Какъв тип работа (хуманитарна, развитие, обществено здраве, клинична, преподаване, права на човека) искате да правите?
  • Колко пари можете да изхарчите? И откъде ще идва финансирането (лични средства, дарения, набиране на средства, стипендия)?

За да откриете пътуване, което се вписва с отговорите ви на тези въпроси, можете да се консултирате с най-различни източници, включително колеги от цял свят, местни програми за международен обмен и т.н.

Ако искате да отидете в точно определена страна и не можете да намерите организация, която обслужва този район, винаги можете да си начертаете свой собствен път и да организирате пътуване си. Това е много по-трудно и опасно обаче, тъй като трябва да установите предварителни контакти в страната, да откриете здравни служители, които ще бъдат в състояние да ви помогнат с планирането, подготовката и проследяването на пациентите. Вие също ще трябва да движите въпросите, свързани с настаняването и транспорта, охраната, изискванията за лиценз, помощ от преводач, ако се налага, за да се ориентирате към общността и нейните нужди.
      

Световно здравеопазване в задния двор
За тези, които не могат да отидат в чужбина, има много възможности в собствената ви страна да се грижите за хора в нужда, подобни на тези в чужбина. Вашият здравен център може да бъде най-доброто място да започнете.
   

Доброволстване в местна клиника за бежанци. Броят на хората, принудени да напуснат собствената си страна поради война или преследване по политически, етнически или религиозни причини, непрекъснато расте. През 2012 г. повече от 58 000 нови бежанци са пристигнали в САЩ и са били разпределени в цялата страна. По данни на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет от 18 държави са лицата, потърсили закрила в България през месец февруари 2015 г. Общо те са 1 047 от тях 215 са деца. Можете лесно да осъществите връзка с клиники за бежанци, както и да търсите информация в интернет за други неправителствени организации, които са ангажирани с бежанците и имигрантския труд.
    

Заключение
Възнагражденията за прекарване на време в други части на света или за работа с имигранти и бежанци често са много различни от това, което може да се очаква. Всеки, който е работил в чужбина или с различно население, може да свидетелства, че ползите често надхвърлят просто подпомагане на местното население. Вие най-вероятно ще научите вашите силни и слаби страни, ще прецените вашите граници, ще тествате способностите си, ще се научите да бъдете гъвкави и отворени към света и ще преразгледате своите краткосрочни и дългосрочни цели. Можете да се научите да цените или да критикувате медицинската система на дадената страна, ще оцените издръжливостта на човечеството и ще преоткриете необходимостта от грижа за всички. Може да откриете, че е възможно да презаредите батериите чрез предизвикателно преживяване по начин, по който не сте си представяли.