Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2017

Чревна флора, пробиотични средства и мястото на препарата ПРОКОМБО сред тях

виж като PDF
Текст A
д-р Гиргина Стоянова
Началник ГЕО, Пета МБАЛ, гр. София


Чревната флора, основна и постоянно променяща се, оказва съществено влияние върху защитните сили на макроорганизма. Главните сфери на въздействие са интестиналния пермеабилитет и мотилитет, чернодробната обмяна, развитието и дори поведението на индивида[3,4,11]. Взаимодействието между макроорганизма и микрофлората подпомага процесите на овладяване на чревните заболявания, модулира генната експресия и по този начин променя имунологичните, физиологичните и психологични функции. Методът на системна употреба на пробиотици, самостоятелно и/или съвместно с пребиотици, е актуален лечебен способ, който има древни традиции.

Пробиотиците са живи микроорганизми, които, приложени в съответно количество, подобряват здравето на макроорганизма. Най-често използваните пробиотици са Lactobacillus и Bifidobacterium. Пробиотиците имат директен ефект върху епителната бариера, като повишават секрецията на муцин от чашковидните клетки, увеличават отделянето на антимикробни пептиди, включително и бета-дефензин, намаляват чревната пропускливост за вътрелуменни патогени и токсини. Пробиотиците влияят на мукозния имунен отговор чрез повишаване продукцията на Ig А в lamina propria и улесняват секрецията му през мукусната чревна бариера. При вида Lactobacillus се приема и директен антимикробен ефект, свързан с потискане на растежа на конкретни патогенни бактериални щамове[6,7].

Пребиотиците са несмилаеми хранителни съставки, които стимулират растежа, развитието и активността на бактериалната микрофлора в човешкия организъм. Съществуват и пребиотични субстанции, които избирателно подпомагат развитието само на един или на няколко вида пробиотични бактерии.

Синбиотиците са комбинации от пробиотици и пребиотици с насока осигуряване на подобрителни щамове, пробиотични компоненти или друга микрофлора[1,2].

Всред нашата фармацевтична мрежа известност и значимост придобива употребата на синбиотичния препарат ПроКомбо (ProCombo). Лечебната сила и полза от препарата се състои в осигуряване на качествена бионаличност на адекватно и надеждно контролирано количество живи пробиотични култури Lactobacillus acidophilus La14® (200 млрд. CFU/g), което ефективно се съчетава със специални пребиотични късоверижни фруктоолигозахариди, имащи избирателно подхранващо въздействие само върху пробиотиците Lactobacillus. В допълнение, пребиотичната субстанция в ПроКомбо е нискокалорична, несмилаема и преминава през стомаха и червата без да се разгражда или абсорбира, подпомагайки поддържането на жизнената активност на Lactobacillus, особено в киселинната среда на стомаха и в тънките черва, където има високи концентрации на жлъчни соли.

Механизмът на действие на ПроКомбо се проявява чрез клинично установени резултати на подобрен чревен мотилитет, по-ефективно усвояване на обработените полезни вещества от храната и подобрен чревен имунитет. Синергичното взаимодействие на активните съставки в препарата ПроКомбо осигуряват добра адхезия на L. acidophilus към ентероцитната мембрана. Веднъж попаднали и колонизирани върху мукозата, пробиотиците поддържат тесен контакт с интестиналната имунна система и осигуряват по-добра чревна устойчивост и защитен отговор.

Особено внимание трябва да се обърне и на патентованата, уникално ефективна технология DuoCapTM (капсула в капсула), която е приложена при производството на препарата ПроКомбо. С нея се постига комбиниране на двете съставки и тяхното двуетапно освобождаване в ГИТ – пребиотикът се реализира още в стомаха, а пробиотикът достига тънките черва. По този начин се гарантира запазването на жизнеспособността на пробиотичните култури в ПроКомбо и достигането им до обекта на въздействие – чревната тъкан.

Ефективното прилагане на пробиотични препарати, сред които ПроКомбо се откроява като надежден избор, е клинично доказано при заболявания с прояви на остра диария, при възпалителни чревни процеси и при синдрома на раздразненото черво. Анализът на различните резултати показва индивидуално повлияване на симптомите и значимо подобрение на болковия и флатулентен синдром, при същевременно по-слабо повлияване на балонирането и метеоризма у пациентите. Най-често на пациентите с колон иритабиле се препоръчва продължителен прием на пробиотици[5,9]. Наблюдава се по-честа употреба на пробиотици/пребиотици и при превенция на интестиналния малигнитет, по-конкретно при колоректален рак. Протективната антитуморна роля патогенетично се обяснява с изграждането на правилен баланс на интестиналната микрофлора[10].

Начинът на употреба на ПроКомбо е по 1 капсула на ден час–два след сутрешното хранене, което позволява поддържане на ежедневните активности, като същевременно съхранява житейския ритъм на съвременния човек.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Препаратът ПроКомбо представлява отчетлив пример за съвременна употреба на лечебно средство със сигурен профил на пробиотик, съчетан с пребиотик. Основната препоръка е той да се предписва и приема своевременно, контролирано и отговорно[5,9,11].

 

книгопис:

1. Edwards CM, George BD, Jewell DP et al. Role of a defunctioning stoma in the management of large bowel Crohn’s disease. Br J Surg 2000; 87: 1063–1066.
2. Guarner F, Khan AG, Garisch J et al. World Gastroenterology Practice Guideline. Probiotics and prebiotics. Available at: http://www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/en/pdf/guidelines/19_probiotics_prebiotics.pdf.Accessed1July2011.
3. Markets and Markets. Probiotic market: advanced technologies and global market (2009 to 2014). Available at: http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/probiotic-market-advanced-technologies-and-globalmarket-69. Accessed 1 July 2011.
4. Metchnikoff E. Optimistic Studies. Putnam’s Sons: New York, 1908, pp 161–183.
5. Moayyedi P, Ford AC, Talley NJ et al. The efficacy of probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review. Gut 2010; 59: 325–332.
6. Oh S, Kim SH, Worobo RW. Characterization and purification of a bacteriocin produced by a potential probiotic culture, Lactobacillus acidophilus 30SC. J Dairy Sci 2000; 83: 2747–2752.
7. Quigley EM, Flourie B. Probiotics and irritable bowel syndrome: a rationale for their use and an assessment of the evidence to date. Neurogastroenterol Motil 2007; 19: 166–172.
8. Rastall RA. Bacteria in the gut: friends and foes and how to alter the balance. J Nutr. 2004, 134:2022S–2026S.
9. Ringel Y, Ringel-Kulka T. The rationale and clinical effectiveness of probiotics in irritable bowel syndrome. J Clin Gastroenterol 2011; 45:(Suppl): S145–S148.
10. Uccello M, Malaguarnera G, Basile F et al. Potential role of probiotics on colorectal cancer prevention,BMCSurgery 2012, 12(Suppl 1).
11. Yehuda Ringel, Eamonn MM Quigley and Henry C. Lin. Using Probiotics in Gastrointestinal Disorders; American Journal of Gastroenterology Supplements 2012; 1:34–40.